VVR väggfläkt

Beskrivning av VVR väggfläkt

Beskrivning:

VVR väggfläkt är en utsugningsfläkt som är tillverkad av gjuten aluminium, vilket säkrar en problemfri drift under lång tid. För denna finns vägg-genomföring MGO som garanterar enkel och korrekt montering.

VVR väggfläkt har bakåtböjt B-hjul av aluminium, har horisontell avluft och kan öppnas för rengöring. VVR finns i fyra storlekar – VVR160, -200, -250 och -315.

Motorer: 

VVR160 och -200 finns med enfasmotor, de övriga modellerna med EC-motor. 

Se även Kapacitet nedan och tekniska data för de enskilda storlekarna finns under VVRxxx Tekniska data

Kapacitet – överblick

VVR

 

  Kapacitet l/s
  Min Max.
VVR160-4-1 16 102
VVR200-4-1 36 238
VVR250-4-1EC 69 530
VVR315-4-1EC 130 930
Konstruktion

VVR


Konstruktion

 
VVR  150 x 100 VVR är tillverkad av gjuten aluminium, vilket ger en hög korrosionsbeständighet (Korrosionsklass C4 i enlighet med EN ISO 12944-2). Den är målad i svart färg RAL7021.


Vertikal avluft

 
VVR afkast

VVR är en utsugningsfläkt med vertikal avluft.

Konstruktionen säkerställer optimal luftteknisk lösning med minimal ljudnivå.Fläkthjul

 
DTH ventilatorhjul

VVR väggfläkt är mycket lämplig för ventilationsuppgifter där det ställs krav på effektiv och driftekonomisk ventilation.

Det specialutvecklade centrifugalhjulet med bakåtböjda rotorblad ger en hög verkningsgrad och låga driftskostnader.Service

 
DTH adskilt  VVR väggfläkt är enkel att öppna för rengöring och underhåll av fläkten.


Ledningsplåt

 
VVR ledeplade Om det är mycket fukt i luften som sugs ut kan VVR väggfläkt beställas med avledningsplåt.

Avledningsplåten ser till att fukten inte rinner ner längs väggen utan leds bort från den.
Motortyper

VVR väggfläkt

VVR levereras med två motortyper:

  • Enfas spänningsreglerad AC-motor
  • EC-motor

Motorerna är utförda i kapslingsklass IP54 och alla material har minst klass F (155 °C). Motorn har inbyggt överströmsskydd.


EC-motor

EC-motor är en högeffektiv permanent-magnetmotor av klass IE5 med motorstyrning för anslutning till 1 x 230 V. Motorstyrningen är utvecklad och anpassad för EXHAUSTO DTV-takfläkt och säkerställer tillsammans med motorn lägsta möjliga driftskostnader.

Motorstyrningen skyddar motorn mot överbelastning, blockering, under- och överspänning samt övertemperatur. Den levereras förprogrammerad från EXHAUSTO för optimal drift av fläkten och kräver endast anslutning till elnätet 1 x 230 VAC och anslutning till styrsignal från EXHAUSTO-automatik EFC1P eller MAC12.

Motorstyrningen erbjuder dessutom Modbus-gränssnitt, vilket möjliggör styrning av fläkten samt utläsning av larm, med mera.


AC-Enfasmotor

AC-enfasmotorerna kan väljas till VVR160/VVR200. Alla motorer är fyrpoliga med 1 400 varv/min och de kan spänningsregleras direkt med hjälp av EXHAUSTO-automatik EFC15, EFC35 och MAC12 (med MPR4/MPR8-modul).

Montering

VVR väggfläkt

För enklare montage används eventuellt MGO stenväggsgenomföring tillsammans med VVR-väggfläkten.

MGO stenväggsgenomföring är tillverkad av galvaniserad plåt och är invändigt ljud- och kondensisolerad med 25 mm isolering. Övertrycksspjäll är inbyggt och genomföringen kan ställas in på längden mellan 210 – 400 mm så att den kan anpassas efter väggens tjocklek. MGO kan monteras tillsammans med en diffusor, inloppsmuff ILMF och täckfläns MGAF enligt illustration nedan.

VVR monteret med MGO
1) Diffusor (inår ej i leveransen från EXHAUSTO)

Monteringslösning 1

Om stenväggsgenomföring (MGO) avslutas med slät invändig stenvägg ska en täckfläns (MGAF) och inloppsmuff (ILMF) monteras innan man avslutar med en diffusor.

VVR 4-2

1) Diffusor (inår ej i leveransen från EXHAUSTO)

 

Monteringslösning 2

Om stenväggsgenomföringen (MGO) är kortare än väggen är tjock ska ett inlopp (ILU) och muff (MF) eller spirorör (SR) monteras, vari diffusorn görs fast.

VVR 4-3
1) Diffusor (inår ej i leveransen från EXHAUSTO)

Monteringslösning 3

Om det är långt mellan stenväggsgenomföringen (MGO) och utsugningsstället ska ett inlopp (ILU) monteras och ett spirorör (SR) anslutas till det.

VVR 4-4

Ljuddämpning MGO

Tryckfall i MGO stenväggsgenomföring

MGO trykfald
Pt = Totalt tryckfall vid öppet övertrycksspjäll

Insättningsdämpning 

Ljudband 125 250 250 1 000 2 000 4 000 8 000
 Storlek [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]  [Hz] [Hz] [Hz]
MGO160 -2 2 6 12 13 6 5
MGO200 -4 2 4 12 8 5 4
MGO250 -5 0 3 11 4 4 2
MGO315 -5 -1 1 10 4 4 3

Tolerans +/– 4 dB.
Insatsdämpningen anges inkl. ljudalstringen från övertrycksspjället AO.
- = ljudalstring i det aktuella oktavbandet från övertrycksspjället.

Förutsättningar:

  1. Insatsdämpningen har angetts vid ett luftflöde som motsvarar 80 % av max effekt för VVR (1 400 varv/min) i samma storlek som MGO.
  2. VVR monterad på MGO i 350 mm längd med övertrycksspjäll.

 

Måttritning för MGO

MGO Dimension 2018-12 
Alla mått anges i mm.

 
MGO Storlek
 
VVR Storlek
 Mått:
 A
Ø [mm]
 B x B
[mm]
C
Ø [mm] 
 Kg
MGO160 VVR160 165 212 165 3
MGO200 VVR200 205 262 205 4
MGO250 VVR250 255 312 255 5
MGO315 VVR315 320 362 320 6

Samla allt om produktserien VVR väggfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här