TGR, rund takgenomföring

TGR takgenomföring

Tillbehör till DTH takfläkt. Tillsammans utgör takfläkt och takgenomföringen en elegant arkitektonisk helhet.

  • Levereras med perform- eller zinkfläns
  • Finns i storlekar som motsvarar DTH – i tre olika längder
  • Ljud- och kondensisolerade
Allmänt

TGR (rund)

Takgenomföringen TGR (rund) är speciellt utvecklad för DTH takfläktar. Tillsammans utgör takfläkt och takgenomföringen en elegant arkitektonisk helhet. Takfläkten monteras direkt ovanpå takgenomföringen. I botten kan man montera en diffusor eller så kan takgenomföringen förlängas med kanal eller T-rör.

Genom att montera utsugningsarmatur i rummet uppnås en optimal luftteknisk lösning med minimalt tryckfall och låg ljudnivå, även vid stora luftflöden.

TGR är konstruerad av galvaniserad plåt utvändigt, därunder 50 mm mineralull, finmaskig väv och invändigt galvaniserad, perforerad plåt. Takgenomföringen levereras med invändig kabelkanal. Fästen kan väljas som tillägg. Om fästena inte monteras i enlighet med handledningen gäller inte garantin.

TGR-TGK position   

Takgenomföringen är ljud- och kondensisolerad. För att förhindra att vibrationer överförs till takgenomföringen är en gummiring monterad på fläkten.

Takgenomföringen är förberedd för elkabel via inbyggd kabelkanal. Installationskabeln förs in i kabelkanalen nertill och dras ut upptill vid reparationsströmbrytaren, som normalt inte omfattas av EXHAUSTOs leverans. Reparationsbrytaren monteras på konsolen i enlighet med beskrivningen i 3004346.

 

TGR levereras som standard i tre längder och sex storlekar med PERFORM-fläns som passar till aktuell taklutning. TGR kan även levereras med zinkfläns eller utan fläns. Informera om detta vid beställning.


 

Spjäll och utsugningsarmatur

DTV/DTH  160 200 250 315 400 450
Standardinbyggd AOR storlek 160 200 250 315 400 450

 

 

Måttabell

Måttabell

TGR diameter

DTH  TGR

Mått

 Vikt*

Str. Str.

C1

C
ø mm

L1
mm

 Max
V °

 
kg

 DTH160
TGR160 - 600  ø160 ø268  600  30  9
TGR160 - 900  ø160 ø268  900  45  11
TGR160 - 1200  ø160 ø268  1200  60  13
 DTH200 TGR200 - 600  ø200 ø305 600  30  10
TGR200 - 900  ø200 ø305  900  45  13
TGR200 - 1200  ø200 ø305   1200  60  15
 DTH250
TGR250 - 600  ø250 ø370  600  20  12
TGR250 - 900  ø250 ø370  900  45  16
TGR250 - 1200  ø250 ø370  1200  60  19
 DTH315
TGR315 - 600  ø315 ø440  600  20  16
TGR315 - 900  ø315 ø440  900  40  22
TGR315 - 1200  ø315 ø440  1200  55  26
DTH400 TGR400 - 600  ø400 ø510  600  15  19
TGR400 - 900  ø400 ø510  900  35  25
TGR400 - 1200  ø400 ø510  1200  50  31

* vikten är inkl. AOR och 30° PERFORM-fläns

Max taklutning för längd L1:
Flänsen kan anpassas inom ±2,5° i förhållande till angiven taklutning


Inklädnad

Inklädnad och taklutning

Flänsen kan anpassas inom ±2,5° i förhållande till angiven taklutning.

TGR dimensions, inddækning

 DTH  Vinkel v A [mm] E [mm] G [mm] F [mm] 
 160, 200  0°< v ≤ 2°  300  100 100   100
 2°< v ≤ 60°  250  250  250  300
 250, 315, 400  0°< v ≤ 2°  350  100 100   100
 2°< v ≤ 60°  350  250  250  300

 

Vid zinkfläns är måtten E, G och F alltid 100 mm.


 

 

 

AOR – backspjäll

AOR backspjäll

Takgenomföringarna levereras som standard utan backspjäll AOR monterade, men kan även levereras med spjäll vid specialbeställning. 
Vid rengöring av takgenomföring och/eller anslutningskanal kan backspjället demonteras enkelt utan verktyg. 
Backspjället AOR öppnas när fläkten är i drift.

AOR spjæld til TGK/TGR

Tryckfallskurva

Pt = totalt tryckfall
Temperatur: t = 20 °C
Densitet ℓ = 1,2 kg/m3

5107610, AOR Tryktabskurve


Montering

Montering av TGR

TGK_mounting

Man gör ett hål i taget, cirka 30 mm större än takgenomföringen, och den ovanpåliggande takpannan/takplåten lossas och skjuts uppåt beroende på flänsen.

Takgenomföringen placeras försiktigt på plats, så att infattningen ligger plant och jämns med takplattornas överkant. Fästena fästs i takgenomföringen så att denna lyfts cirka 5 mm när fästena sedan fästs i taksparrarna. Därmed säkerställs att hela vikten ligger på fästena.

Flänsmaterialet rullas ut och hamras försiktigt till önskad form (till PERFORM ska man använda en gummihammare eller en sandpåse), och överliggande takpanna/takplatta läggs på plats ovanpå flänsen.


Monteringsexempel

 TGR, eksempel 1 Med EXHAUSTO takfläkt, takgenomföring samt diffusor monterad i botten av takgenomföringen erhålls en optimal luftteknisk lösning på minsta möjliga plats, t.ex. platta tak eller sneda tak litet avstånd till utsugningsstället. 
   
 TGR, eksempel 2  Om det är långt mellan takgenomföring och utsugningsarmaturen kan man förlänga med spirorör eller liknande med nippel direkt i botten av takgenomföringen.
   
 TGR, eksempel 3  Om ventilationen ska ske från flera ställen kan man i botten av takgenomföringen montera spirorör med nippel eller T-rör, ljudslussar m.m. anslutet till ett komplett kanalsystem till de önskade ställena.

 

 

Ljuddata

TGR – ljuddata

Lp = ljudtrycksnivå dB(A) i rummet

Förutsättningar för Lp:

Ljuddata har mätts under följande förhållanden
  Ljudnivån har angetts vid ett luftflöde som motsvarar 80 % av max effekt vid DTH takfläkt (1 400 varv/min) i samma storlek som TGR.
  Takfläkt DTH är monterad på TGR takgenomföring utan övertrycksspjäll AOR. Vid inbyggd AOR är det ett tillägg på 3 dB(A).
  Ingen armatur i botten av TGR.
  Utsugningen är placerad mitt i taket.
  Ljudabsorption i rum = 10 m2 sabin. 
 

Mätställe mitt i rummet

TGR 125
Hz
250
Hz
 500
Hz
1 000
Hz
2 000
Hz
4 000
Hz
8 000
Hz
Lp
DTH
dB(A)
Lp
DTV
db(A)
 160-600  1 22   23 22   12  5  36  33
 160-900  2  8  23  27  28  17  8  34  31
 160-1 200  4  11  25  28  33  22  10  32  28
 200-600  3  5  15  25  24  13  5  44  42
 200-900  5  6  20  29  30  18  7  42  40
 200-1 200  7  11  26  31  34  23  9  38  36
 250-600  4  7  13  19  12  7  4  47  48
 250-900  5  9  20  26  18  10  6  45  46
 250-1 200  6  11  25  30  23  13  7  43  44
 315-600  4  5  11  15  9  4  4  58  58
 315-900  5  8  15  20  12  5  5  55  55
 315-1 200  7  10  20  25  15  7  6  53  52
 400-600  2  5  9  11  6  4  3  63  65
 400-900  2  6  14  20  9  6  5  61  62
 400-1 200  4  7  14  22  11  7  7  60  61

Tolerans +/- 4dB. Insatsdämpning har angetts utan ljudnivå från AOR.


 

Samla allt om produktserien TGR, rund takgenomföring

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här