TGK, kvadratisk takgenomföring

Allmänt

TGK (kvadratisk)

Takgenomföring TGK (kvadratiska) har tagits fram speciellt för DTH och DTV takfläktar. Tillsammans utgör takfläkt och takgenomföring en elegant arkitektonisk helhet. Takfläkten monteras direkt ovanpå takgenomföringen. I botten kan man montera en diffusor eller så kan takgenomföringen förlängas med kanal eller T-rör.

TGK är konstruerad av galvaniserad plåt utvändigt, därunder 50 mm mineralull, finmaskig väv och invändigt galvaniserad, perforerad plåt. Takgenomföringen levereras med invändig kabelkanal. Fästen kan väljas som tillägg. Om fästena inte monteras i enlighet med handledningen gäller inte garantin.

5108002SE   

Takgenomföringen är ljud- och kondensisolerad. För att förhindra att vibrationer överförs till takgenomföringen är en gummiring monterad på fläkten.

Takgenomföringen är förberedd för elkabel via inbyggd kabelkanal. Installationskabeln förs in i kabelkanalen nertill och dras ut upptill vid reparationsströmbrytaren, som normalt inte omfattas av EXHAUSTOs leverans. Reparationsströmbrytaren monteras direkt på takgenomföringen.

 

TGK EI30 (50 mm isolering)

TGK levereras som standard i tre längder och sex storlekar med PERFORM-fläns (tillval) som passar till aktuell taklutning. TGR/TGK kan även levereras med zinkfläns eller utan fläns. Informera om detta vid beställning.

TGK EI60 (100 mm isolering)

EXHAUSTOs TGK kan även levereras i motsvarande EI60-isolerad variant. Tänk på att lägga till 100 mm på angivna mått för att kompensera för den extra isoleringen.


 

Spjäll och diffusor

DTV/DTH  160 200 250 315 400 450
Standardinbyggd AOR storlek 160 200 250 315 400 450

Måttskiss

Måttabell

TGK, diameter

Takfläkt

 Takgenomföring

Mått

 Vikt*

Storlek Storlek

C1

C
mm

L1
mm

 
kg

 DTV/DTH160
TGK160 – 600  ø160 267  600  12
TGK160 – 900  ø160 267  900  15
TGK160 – 1 200  ø160 267  1200  19
 DTV/DTH200 TGK200 – 600  ø200 307 600  13
TGK200 – 900  ø200 307  900  18
TGK200 – 1 200  ø200 307   1200  22
 DTV/DTH250
TGK250 – 600  ø250 357  600  17
TGK250 – 900  ø250 357  900  21
TGK250 – 1 200  ø250 357  1200  28
DTV/DTH315
TGK315 – 600  ø315 422  600  21
TGK315 – 900  ø315 422  900  28
TGK315 – 1 200  ø315 422  1200  36
DTV/DTH400 TGK400 – 600  ø400 507  600  26
TGK400 – 900  ø400 507  900  34
TGK400 – 1 200  ø400 507  1200  42
DTV/DTH450
TGK450 – 900  ø500 607 900  46
TGK450 – 1 200  ø500 607  1200  58

* vikten är inkl. AOR och 30° PERFORM-fläns
C-måtten gäller för brandklass EI30. För brandklass EI60 tillkommer 100mm.
Topplåten till TGKS är 40mm större än C-måttet.

Max taklutning för längd L1:
L1 = 600 mm: max 30° fläns
L1 = 900 mm: max 45° fläns
L1 = 1 200 mm: max 60° fläns
Flänsen kan anpassas inom ±2,5° i förhållande till angiven taklutning


Inklädnad

Max taklutning för L1

 Om L1 = så er max. taklutning 
 600 mm  30° fläns
 900 mm  45° fläns
 1200 mm  60° fläns

 

Flänsen kan anpassas inom ±2,5° i förhållande till angiven taklutning.

TGK dimensions, indækning

 Vinkel v A [mm] E [mm] G [mm] F [mm] 
 0°< v ≤ 2°  300  100 100   100
 2°< v ≤ 60°  250  250  250  300

 

Vid zinkfläns är måtten E, G och F alltid 100 mm.


 

 

 

AOR - backspjäll

AOR backspjäll 

Takgenomföringarna levereras som standard utan backspjäll AOR monterade, men kan även levereras med spjäll vid specialbeställning. 
Vid rengöring av takgenomföring och/eller anslutningskanal kan backspjället demonteras enkelt utan verktyg. 
Backspjället AOR öppnas när fläkten är i drift.

AOR spjæld til TGK/TGR

Tryckfallskurva

Pt = totalt tryckfall
Temperatur: t = 20 °C
Densitet ℓ = 1,2 kg/m3

5107610, AOR Tryktabskurve


Montering

Montering av TGK

TGK_mounting

Man gör ett hål i taget, cirka 30 mm större än takgenomföringen, och den ovanpåliggande takpannan/takplåten lossas och skjuts uppåt beroende på flänsen.

Takgenomföringen placeras försiktigt på plats, så att flänsen ligger plant och jämns med takplattorna. Fästena görs fast i takgenomföringen så att denna lyfts cirka 5 mm när fästena sedan fästs i taksparrarna. Därmed säkerställs att hela vikten ligger på fästena.

Flänsmaterialet rullas ut och hamras försiktigt till önskad form (till PERFORM ska man använda en gummihammare eller en sandpåse), och överliggande takpanna/takplatta läggs på plats ovanpå flänsen.

Monteringsexempel

 TGR, eksempel 1 Med EXHAUSTO takfläkt, takgenomföring samt diffusor monterad i botten av takgenomföringen erhålls en optimal luftteknisk lösning på minsta möjliga plats, t.ex. platta tak eller sneda tak litet avstånd till utsugningsstället. 
   
 TGR, eksempel 2  Om det är långt mellan takgenomföring och utsugningsarmaturen kan man förlänga med spirorör eller liknande med nippel direkt i botten av takgenomföringen.
   
 TGR, eksempel 3  Om ventilationen ska ske från flera ställen kan man i botten av takgenomföringen montera spirorör med nippel eller T-rör, ljudslussar m.m. anslutet till ett komplett kanalsystem till de önskade ställena.

 

 

Ljuddata

TGK – ljuddata

Lp = ljudtrycksnivå dB(A) i rummet

Förutsättningar för Lp:

Ljuddata har mätts under följande förhållanden
  Ljudnivån har angetts vid ett luftflöde som motsvarar 80 % av max effekt vid DTH/DTV takfläkt (1 400 varv/min) i samma storlek som TGK.
  Takfläkt DTH/DTV är monterad på TGK takgenomföring utan övertrycksspjäll AOR. Vid inbyggd AOR är det ett tillägg på 3 dB(A).
  Ingen armatur i botten av TGK.
  Utsugningen är placerad mitt i taket.
  Ljudabsorption i rum = 10 m2 sabin. 
 

Mätställe mitt i rummet

TGK 125
Hz
250
Hz
 500
Hz
1 000
Hz
2 000
Hz
4 000
Hz
8 000
Hz
Lp
DTH
dB(A)
Lp
DTV
db(A)
 160-600  1 22   23 22   12  5  36  33
 160-900  2  8  23  27  28  17  8  34  31
 160-1200  4  11  25  28  33  22  10  32  28
 200-600  3  5  15  25  24  13  5  44  42
 200-900  5  6  20  29  30  18  7  42  40
 200-1200  7  11  26  31  34  23  9  38  36
 250-600  4  7  13  19  12  7  4  47  48
 250-900  5  9  20  26  18  10  6  45  46
 250-1200  6  11  25  30  23  13  7  43  44
 315-600  4  5  11  15  9  4  4  58  58
 315-900  5  8  15  20  12  5  5  55  55
 315-1200  7  10  20  25  15  7  6  53  52
 400-600  2  5  9  11  6  4  3  63  65
 400-900  2  6  14  20  9  6  5  61  62
 400-1200  4  7  14  22  11  7  7  60  61
450- 900  2  3  12  17  8  4  4  -
 450-1200  2  5  14  21  10  6  5  - -

Samla allt om produktserien TGK, kvadratisk takgenomföring

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här