DTV450 takfläkt, vertikal avluft

Tekniska data

DTV450

MODELL    DTV450-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 57,1 %
ECO mätuppställning (A–D) C
Krav på effektivitetsgrad   62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 74,4

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
763 W
815 l/s
535 Pa
1 700 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1 700 varv/min.
Strömförsörjning (U)   1 x 230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

8,0 A
Max. upptagen effekt (P1)** 1,12 kW
Motoreffekt (P2)** 1,1 kW 

Övriga data
Vikt 60 kg 

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

DTV450-4-1EC

Kapacitetsdiagram

DTV450-4-1EC kapacitetskurve
Måttritning

DTV450

 

DTV450 målskitse
Ljuddata

DTV450

 

DTV450 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
      I II I II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     3  8 4 1 -2 -6 -13 -16 -21
Lw3 6 0 7 8 6 -1 3 -4 -13 -20
LpA3   -22                  

Samla allt om produktserien DTV450 takfläkt, vertikal avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här