DTV400 takfläkt, vertikal avluft

Tekniska data

DTV400

MODELL    DTV400-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 53,4 %
ECO mätuppställning (A–D) C
Krav på effektivitetsgrad   62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 68,9 

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
954 W
778 l/s
654 Pa
1 829 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1820 varv/min.
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

7,5 A
Max. upptagen effekt (P1)** 1,04 kW
Motoreffekt (P2)** 0,75 kW 

Övriga data
Vikt 52 kg 

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

DTV400-4-1EC

Kapacitetsdiagram

DTV400-4-1EC kapacitetskurve

Måttritning

DTV400-4-1EC

 

DTV400 målskitse

Ljuddata

DTV400

 

DTV400 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
       Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     7   2 -4  -4 -12 -18 -22
Lw3 5 2 4 -1 3 -3 -14 -19
LpA3   -23                  

Samla allt om produktserien DTV400 takfläkt, vertikal avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här