DTV315 takfläkt, vertikal avluft

Tekniska data, DTV315-4-1EC

DTV315-4-1EC

MODELL    DTV315-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 52,4 %
ECO mätuppställning (A–D)  C
Krav på effektivitetsgrad  62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 74,5
Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
318 W
494 l/s
337 Pa
1517 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1605 varv/min 
Strömförsörjning (U)   1 x 230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen
Max. upptagen ström* (I) 2,4 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,39 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW 
Tilledning
Tilledning (strömkabel)  -
Längd  -
Övriga data
Vikt 37 kg 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

DTV315-4-1EC

Kapacitetsdiagram

DTV315-4-1EC kapacitetskurve

Måttritning

DTV315

 

DTV315 målskitse

Ljuddata

DTV315

 

DTV315 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
       Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     8   2 -2 -6 -12 -20 -25
Lw3 5 3 5 0 3 -3 -14 -19
LpA3   -23                  

Samla allt om produktserien DTV315 takfläkt, vertikal avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här