DTV250 takfläkt, vertikal avluft

Tekniska data, DTV250-4-1EC

DTV250-4-1EC

MODELL    DTV250-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 51,9 %
ECO mätuppställning (A–D)  C
Krav på effektivitetsgrad  62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 78,2
Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
159 W
308 l/s
268 Pa
1635 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1635 varv/min 
Strömförsörjning (U)            1 x 230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

1,2 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,11 kW
Motoreffekt (P2)** 0,16 kW 
Tilledning
Tilledning (strömkabel)  -
Längd  -
Övriga data
Vikt 28 kg 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

DTV250-4-1EC

Kapacitetsdiagram

>

DTV250-4-1EC kapacitetskurve 

 


Måttritning

DTV250

 

DTV250-4-1EC målskitse

Ljuddata

DTV250

 

DTV250 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
       Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     10   3 -2 -8 -12 -20 -26
Lw3 3 0 3 1 -1 -5 -17 -21
LpA3   -25                  

Samla allt om produktserien DTV250 takfläkt, vertikal avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här