DTV Takfläkt, vertikal avluft

Beskrivning av DTV takfläkt

Beskrivning:

DTV takfläkt är en utsugningsfläkt som är tillverkad av gjuten aluminium, vilket säkrar en problemfri drift under lång tid. För denna finns takgenomföring TGK som garanterar enkel och korrekt montering.

DTV takfläkt har bakåtböjt B-hjul av aluminium, har vertikal avluft och kan öppnas för rengöring. DTV finns i sex storlekar DTV160, -200, -250, -315, -400 och -450.

Motorer

DTV160 och -200 finns med enfasmotor, de övriga modellerna med EC-motor. 

Se även Kapacitet nedan och tekniska data för de enskilda storlekarna finns under DTVxxx Tekniska data

Temperaturtålighet:

DTV klarar temperaturer på upp till 60 °C vid normal drift.

Vid brand:

  • DTV160-4-1 och DTV200-4-1: klarar upp till 200°C i 60 min. vid brand
  • DTV250-4-1EC och DTV315-4-1EC: klarar upp till 180°C i 60 min. vid brand
  • DTV400-4-1EC och DTV450-1EC: klarar upp till 200°C i 60 min. vid brand

Om det finns behov av en certifierad brandgasfläkt hänvisar vi till SEF takfläkt som beskrivs under produktgruppen Brandgasautomatik och brandgasfläktar 

Kapacitet – överblick

DTV

 

  Kapacitet l/s
Min Max.
DTV160-4-1 16 88
DTV200-4-1 33 189
DTV250-4-1EC 83 495
DTV315-4-1EC 125 820
DTV400-4-1EC 194 1 390
DTV450-4-1EC 291 1 750
Konstruktion

DTV takfläkt


Konstruktion

 
DTV 150 x 100 DTV är tillverkad av gjuten aluminium, vilket ger en hög korrosionsbeständighet (Korrosionsklass C4 i enlighet med EN ISO 12944-2). Den är lackerad i svart färg RAL7021, vilket passar bra till de flesta tak.


Vertikal avluft

 
DTV vertikal afkast illustration DTV takfläkt är en utsugningsfläkt med vertikal avluft.

Det förhindrar nedsmutsning av taket och att förorenad luft strömmar tillbaka och gör samtidigt att ljudnivån känns lägre.


Fläkthjul

 
DTV hjul 150 x 100 DTV takfläkt är mycket lämplig för ventilationsuppgifter där det ställs krav på effektiv och driftekonomisk ventilation.

Det specialutvecklade centrifugalhjulet med bakåtböjda rotorblad ger en hög verkningsgrad och låga driftskostnader


Service

 
DTV åben 150 x 100 DTV takfläkt är enkel att öppna för rengöring och underhåll av fläkten.
Motortyper

DTV takfläkt

DTV har motorn direkt kopplad till centrifugalhjulet och har motorn monterad utanför luftströmmen.

DTV takfläkt kan levereras med två mototyper:

  • EC-motor 
  • Enfas spänningsreglerad AC-motor

Motorerna är utförda i kapslingsklass IP54 och alla material har minst klass F (155 °C).  Samtliga motortyper har inbyggt överströmsskydd.


EC-motor:

EC-motor är en högeffektiv permanent-magnetmotor av klass IE5 med motorstyrning för anslutning till 1 x 230 V. Motorstyrningen är utvecklad och anpassad för EXHAUSTO DTV-takfläkt och säkerställer tillsammans med motorn lägsta möjliga driftskostnader.
Motorstyrningen skyddar motorn mot överbelastning, blockering, under- och överspänning samt övertemperatur. Den levereras förprogrammerad från EXHAUSTO för optimal drift av fläkten och kräver endast anslutning till elnätet 1 x 230 VAC och anslutning till styrsignal från EXHAUSTO-automatik EFC1P eller MAC12.
Motorstyrningen erbjuder dessutom Modbus-gränssnitt, vilket möjliggör styrning av fläkten samt utläsning av larm, med mera.


AC-enfasmotor:

AC-enfasmotorerna kan väljas till de 2 minsta modellerna av DTV-storlekarna. Alla motorer är fyrpoliga med 1 400 varv/min och de kan spänningsregleras direkt med hjälp av EXHAUSTO-automatik EFC15, EFC35 och MAC12 (med MPR4/MPR8-modul).


Montering

DTV takfläkt

Montering
DTV är konstruerad för användning tillsammans med takgenomföring TGK, vilket säkerställer en enkel och korrekt montering. 

TGK är monterad med fyra gängor för fastsättning av DTV takfläkt. Vibrationsdämpande material medföljer vid leverans så att vibrationerna i DTV inte överförs till kanalsystemet.

TGK takgenomföring är ljud- och kondensisolerad och har inbyggd kabelgenomföring. Som tillbehör kan man välja AOR övertrycksspjäll samt fästen.

Läs mer om takgenomföringen här.

 

DTV montering

Temperaturtålighet brandgas

DTV takfläkt

Diagram över rökgasmotstånd

Databasen för byggprodukter

Databasen för byggprodukter

DTV är registrerad i databasen för byggprodukter och kan därmed användes i Svanenmärkta byggen.

Samla allt om produktserien DTV Takfläkt, vertikal avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här