DTH315 takfläkt, horisontell avluft

Tekniska data

DTH315

Motorstyrningen till EC-motorn levereras i en svart box som görs fast i takgenomföringen.

OBS:
På grund av EMK-kraven får kabeln mellan EC-styrningen och EC-motorn inte förlängas.
MODELL    DTH315-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 50,9 %
ECO mätuppställning (A–D)  C
Krav på effektivitetsgrad  62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 73,0

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
310 W
600 l/s
263 Pa
1446 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1605 varv/min 
Strömförsörjning (U)   1 x 230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen
Max. upptagen ström* (I) 2,6 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,46 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW 

Tilledning
Tilledning (strömkabel)  -
Längd  -

Övriga data
Vikt 29 kg 

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

DTH315-4-1EC

 

DTH315-4-1EC kapacitetskurve

Måttritning

DTH315

 

DTH315 målskitse

Ljuddata

DTH315

 

DTH315 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
      I II I II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1  0   7  11 4 1 -4 -7 -14 -27 -33
Lw3 3 -6 -2 -1 -2 -3 0 -5 -15 -20
LpA3   -25                  

Samla allt om produktserien DTH315 takfläkt, horisontell avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här