DTH200 takfläkt, horisontell avluft

Tekniska data

DTH200

MODELL DTH200-4-1
Motor

Motor 

Enfasmotor
Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min vid 50 Hz
Strömförsörjning (U)  1x230 V
Överbelastningsskydd      Inbyggt termoskydd (TP211) i motorns strömkrets

Max. upptagen ström* (I)

 0,35 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,07 kW
Motoreffekt (P2)**  0,04 kW

Tilledning
Tilledning (strömkabel) 3 x 0,75  mm2
Längd 1,05 m

Övriga data
Vikt 13 kg

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C 
  • Tryckförhållande: < 1,11
Kapacitetsdiagram

DTH200-4-1

 

DTH200-4-1 kapacitetskurve

Måttritning

DTH200

DTH200 målskitse
Ljuddata

DTH200

 

DTH200 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
      I II I II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1  0   8  12 5 2 -4 -10 -17 -23 -33
Lw3 4 -2 2 3 1 0 0 -3 -13 -18
LpA3   -24                  

Samla allt om produktserien DTH200 takfläkt, horisontell avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här