DTH160 takfläkt, horisontell avluft

Tekniska data

DTH160

MODELL    DTH160-4-1
Motor

Motor 

Enfasmotor
Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min vid 50 Hz
Strömförsörjning (U)  1x230 V
Överbelastningsskydd      Inbyggt termoskydd (TP211) i motorns strömkrets

Max. upptagen ström* (I)

 0,14 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,04 kW
Motoreffekt (P2)**  0,01 kW

Tilledning
Tilledning (strömkabel) 3 x 0,75  mm2
Längd 0,8 m

Övriga data
Vikt 9 kg

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C 
  • Tryckförhållande: < 1,11
Kapacitetsdiagram

DTH160-4-1

 

DTH160-4-1 kapacitetskurve
Måttritning

DTH160

DTH160 målskitse
Ljuddata

DTH160

 

DTH160 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
      I II I II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1  0   5 10 4 -1 -1 -8 -22 -28 -36
Lw3 4 -7 -4 -4 -2 -2 1 -19 -19 -26
LpA3   -25                  

Samla allt om produktserien DTH160 takfläkt, horisontell avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här