DTH takfläkt, horisontell avluft

Beskrivning av DTH takfläkt

Beskrivning:

DTH takfläkt är en utsugningsfläkt som är tillverkad av gjuten aluminium, vilket säkrar en problemfri drift under lång tid. För denna finns takgenomföring TGK/TGR som garanterar enkel och korrekt montering.

DTH takfläkt har bakåtböjt B-hjul av aluminium, har horisontell avluft och kan öppnas för rengöring. DTH finns i fem storlekar – DTH160, -200, -250, -315 och -400.

Motorer: 

DTH160 och -200 finns med enfasmotor, de övriga modellerna med EC-motor. 

Se även Kapacitet nedan och tekniska data för de enskilda storlekarna finns under DTHxxx Tekniska data

Temperaturtålighet:

DTH klarar temperaturer på upp till 60 °C vid normal drift.

Vid brand:

  • DTH160-4-1 och DTH200-4-1 kan klara upp till 200 °C i 60 min
  • DTH250-4-1EC, DTH315-4-1EC och DTH400-4-1-EC kan klara upp till 300 °C i 60 min. 

Om det finns behov av en certifierad brandgasfläkt hänvisar vi till SEF takfläkt som beskrivs under produktgruppen Brandgasautomatik och brandgasfläktar 

Kapacitet – överblick

DTH

 

  Kapacitet l/s
  Min Max.
DTH160-4-1 16 102
DTH200-4-1 33 222
DTH250-4-1EC 69 485
DTH315-4-1EC 125 900
DTH400-4-1EC 183 1 360
Konstruktion

DTH


Konstruktion

 
DTH 150 x 100 DTH är tillverkad av gjuten aluminium, vilket ger en hög korrosionsbeständighet (Korrosionsklass C4 i enlighet med EN ISO 12944-2). Den är lackerad i svart färg RAL7021, vilket passar bra till de flesta tak.


Horisontell avluft

 
DTH afkast 150 x 100

DTH är en utsugningsfläkt med horisontell avluft.

Konstruktionen säkerställer optimal luftteknisk lösning med minimal ljudnivå.Fläkthjul

 
DTH ventilatorhjul DTH takfläkt är mycket lämplig för ventilationsuppgifter där det ställs krav på effektiv och driftekonomisk ventilation.

Det specialutvecklade centrifugalhjulet med bakåtböjda rotorblad ger en hög verkningsgrad och låga driftskostnader.


Service

 
DTH adskilt DTH takfläkt är enkel att öppna för rengöring och underhåll av fläkten.
Motortyper

DTH takfläkt

DTH levereras med två motortyper:

  • Enfas spänningsreglerad AC-motor
  • EC-motor

Motorerna är utförda i kapslingsklass IP54 och alla material har minst klass F (155 °C). Motorn har inbyggt överströmsskydd.


EC-motor

EC-motor är en högeffektiv permanent-magnetmotor av klass IE5 med motorstyrning för anslutning till 1 x 230 V. Motorstyrningen är utvecklad och anpassad för EXHAUSTO DTV-takfläkt och säkerställer tillsammans med motorn lägsta möjliga driftskostnader.

Motorstyrningen skyddar motorn mot överbelastning, blockering, under- och överspänning samt övertemperatur. Den levereras förprogrammerad från EXHAUSTO för optimal drift av fläkten och kräver endast anslutning till elnätet 1 x 230 VAC och anslutning till styrsignal från EXHAUSTO-automatik EFC1P eller MAC12.

Motorstyrningen erbjuder dessutom Modbus-gränssnitt, vilket möjliggör styrning av fläkten samt utläsning av larm, med mera.


AC-Enfasmotor

AC-enfasmotorerna kan väljas till de två minsta modellerna av DTH-storlekarna. Alla motorer är fyrpoliga med 1 400 varv/min och de kan spänningsregleras direkt med hjälp av EXHAUSTO-automatik EFC15, EFC35 och MAC12 (med MPR4/MPR8-modul).

Montering

DTH takfläkt

Montering
DTH är konstruerad för användning tillsammans med takgenomföring TGR eller TGK, vilket säkerställer en enkel och korrekt montering.

DTH sänks helt enkelt ner över takgenomföringen och hålls på plats av vikten. Vibrationsdämpande material medföljer vid leverans så att vibrationerna i DTH inte överförs till kanalsystemet.

TGR och TGK takgenomföringar är ljud- och kondensisolerade och har inbyggda kabelgenomföringar. Som tillbehör kan man välja AOR övertrycksspjäll samt fästen.

Läs mer om takgenomföringarna här.

DTH montering

Rökgasmotstånd

DTH takfläkt

Diagram över rökgasmotstånd

 

DTH tagventilator røggasmodstand

Samla allt om produktserien DTH takfläkt, horisontell avluft

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här