BESF225 boxfläkt

Tekniska data

Tekniska data, BESF225-4-1EC

MODELL    BESF225-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 53,9 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad  49, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 71,3

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
235 W
308 l/s
410 Pa
1448 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1 420 varv/min 
Strömförsörjning (U)   1 x 230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

5,0 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,80 kW
Motoreffekt (P2)** 0,75 kW 

Övriga data
Vikt 32 kg 
 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Värdena baseras på användning av anslutningsdel som motsvarar OGSR
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

BESF225-4-1EC

 

BESF225-4-1EC kapacitetskurve

Ljuddata

Ljuddata, BESF225-4-1EC

 

BESF225-4-1EC lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 kohm 2 kohm 4 kohm 8 kohm KWA KpA
Lw1 I 7 6 1 -6 -6 -9 -10 -16
II 13 9 3 -7 -7 -9 -14 -22
III 10 7 2 -3 -7 -11 -12 -20
IV 14 11 3 -5 -9 -14 -16 -26
Lw2 I 6 7 4 1 2 -5 -8 -15 5
II 11 8 3 -2 -4 -10 -13 -20 2
III 9 9 5 3 1 -6 -8 -16 5
IV 17 13 6 1 -4 -10 -13 -23 3
Lw3 I -16 -19 -16 -19 -25 -27 -30 -32 -16 -30
II -11 -17 -6 -12 -18 -25 -31 -35 -9 -23
III -13 -18 -21 -21 -26 -29 -32 -35 -20 -34
IV -8 -15 -16 -21 -24 -28 -29 -31 -18 -32
Måttritning

BESF225-4-1

 

BESF225-4-1EC målskitse

Samla allt om produktserien BESF225 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här