BESF200 boxfläkt

Tekniska data

Tekniska data, BESF200-4-1EC

MODELL    BESF200-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 48,6 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad  49, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,0

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
156 W
253 l/s
299 Pa
1427 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1 435 varv/min 
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

2,6 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,43 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW 

Övriga data
Vikt 23 kg 

 

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Värdena baseras på användning av anslutningsdel som motsvarar OGSR
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

BESF200-4-1EC

 

BESF200-4-1EC kapacitetskurve

Ljuddata

Ljuddata, BESF200-4-1EC

 

BESF200-4-1EC lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 kohm 2 kohm 4 kohm 8 kohm KWA KpA
Lw1 I 7 7 1 -5 -5 -10 -12 -17
II 13 12 2 -5 -8 -14 -16 -23
III 9 8 1 -3 -6 -12 -14 -20
IV 15 12 2 -3 -9 -16 -19 -31
Lw2 I 7 8 4 0 0 -7 -11 -17 4
II 12 11 3 -1 -3 -10 -13 -21 3
III 9 9 4 2 -2 -9 -12 -19 4
IV 14 11 2 1 -3 -12 -15 -27 3
Lw3 I -17 -23 -24 -29 -29 -31 -37 -41 -24 -38
II -13 -20 -18 -24 -23 -25 -32 -34 -18 -32
III -15 -22 -21 -25 -31 -32 -36 -37 -23 -37
IV -9 -17 -15 -22 -26 -26 -30 -32 -18 -32
Måttritning

BESF200-4-1FC

 

BESF200-4-1EC målskitse

Samla allt om produktserien BESF200 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här