BESF180 boxfläkt

Tekniska data, BESF180-4-1EC

Tekniska data, BESF180-4-1EC

MODELL    BESF180-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 48,5 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad  49, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 69,3

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
89 W
170 l/s
253 Pa
1 438 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1 440 varv/min 
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

1,4 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,23 kW
Motoreffekt (P2)** 0,18 kW 

Övriga data
Vikt 23 kg 

 

 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Värdena baseras på användning av anslutningsdel som motsvarar OGSR
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

BESF180-4-1EC 

 

BESF180-4-1EC kapacitetskurve


Ljuddata

Ljuddata, BESF180-4-1EC 

 

BESF180-4-1EC lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 kohm 2 kohm 4 kohm 8 kohm KWA KpA
Lw1 I 13 7 0 -6 -7 -9 -10 -13
II 12 9 4 -4 -8 -12 -15 -23
III 14 5 0 -5 -6 -9 -10 -15
IV 14 10 4 -4 -10 -15 -20 -33
Lw2 I 11 8 3 -1 -1 -6 -9 -14 3
II 13 9 6 0 -2 -9 -13 -20 3
III 12 6 2 -1 -2 -8 -10 -15 3
IV 14 10 5 0 -6 -12 -18 -30 2
Lw3 I -15 -22 -22 -28 -28 -31 -36 -37 -23 -37
II -11 -17 -16 -22 -21 -22 -29 -31 -16 -30
III -13 -22 -21 -28 -31 -30 -35 -35 -24 -37
IV -9 -15 -17 -20 -23 -21 -26 -25 -15 -29
Måttritning

BESF180-4-1EC 

 

BESF180 målskitse

Samla allt om produktserien BESF180 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här