BESF160 boxfläkt

Tekniska data

Tekniska data, BESF160-2-1EC och BESF160-4-1

MODELL    BESF160-2-1EC BESF160-4-1 
Fläktdata
Max. total verkningsgrad

50,3 %

ECO mätuppställning (A–D)  D  
Krav på effektivitetsgrad  49, N(2015)  
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 65,1  
Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD  
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 
385 W
246 l/s
786 Pa
2845 varv/min

Nominellt varvtal (N)  2800 varv/min  1400 varv/min
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen Inbyggt termoskydd (TP211) i motorns strömkrets 

Max. upptagen ström* (I)

3,8 A 0,8 A 
Max. upptagen effekt (P1)**  0,66 kW 0,19 kW 
Motoreffekt (P2)** 0,75 kW  0,9 kW 
Tilledning
 Tilledning (strömkabel)    3 x 0,75 mm2
 Längd  1,4 m
Övriga data
Vikt 22 kg  17 kg 
 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Värdena baseras på användning av anslutningsdel som motsvarar OGSR
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

BESF160-2-1EC och BESF160-4-1

BESF160-2-1EC

 

BESF160-2-1EC kapacitetskurve

BESF160-4-1

 

BESF160-4-1 kapacitetskurve

Ljuddata

Ljuddata, BESF160-2-1EC och BESF160-4-1

 

BESF160-2-1EC

 

BESF160-2-1EC lydkurve 

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 kohm 2 kohm 4 kohm 8 kohm KWA KpA
Lw1 I 5 5 3 -4 -9 -8 -11 -16
II 9 8 4 -4 -10 -11 -14 -20
III 8 8 3 -3 -7 -11 -14 -22
IV 12 10 4 -4 -10 -13 -16 -23
Lw2 I 6 4 4 0 -2 -2 -9 -14 4
II 9 7 5 0 -4 -3 -11 -15 4
III 7 6 4 -1 -1 -7 -12 -18 3
IV 10 8 4 -1 -2 -8 -13 -18 3
Lw3 I -10 -8 -7 -9 -19 -19 -25 -28 -9 -22
II -9 -8 -7 -9 -26 -27 -27 -29 -10 -23
III -8 -7 -11 -9 -30 -33 -33 -35 -11 -24
IV -1 -4 -7 -7 -24 -26 -26 -27 -8 -22

 

 

BESF160-4-1

 

BESF160-4-1 lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 kohm 2 kohm 4 kohm 8 kohm KWA KpA
Lw1 I 6 6 2 -4 -6 -10 -11 -17
II 12 10 4 -5 -9 -15 -18 -27
III 8 6 2 -3 -7 -11 -13 -19
IV 13 10 4 -3 -11 -16 -23 -35
Lw2 I 6 6 4 0 0 -7 -10 -16 3
II 12 8 4 -1 -3 -11 -16 -24 2
III 9 6 3 0 -2 -9 -12 -18 3
IV 14 9 4 -1 -6 -13 -20 -31 1
Lw3 I -14 -15 -22 -15 -33 -35 -36 -38 -17 -30
II -9 -8 -19 -22 -31 -29 -31 -36 -19 -33
III -8 -7 -11 -9 -30 -33 -33 -35 -11 -24
IV -1 -4 -7 -7 -24 -26 -26 -27 -8 -22
Måttritningar

BESF160-2-1EC och BESF160-4-1

 

BESF160-2-1EC

 

BESF160-2-1EC målskitse

 

Måttritning för BESF160-4-1

 

BESF160-4-1 målskitse

Samla allt om produktserien BESF160 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här