BESF146 boxfläkt

Tekniska data

Tekniska data, BESF146 

MODELL BESF146-4-1
Motor  

Motor 

Enfasmotor
Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min vid 50 Hz
Strömförsörjning (U)  1x230 V
Överbelastningsskydd      Inbyggt termoskydd (TP211) i motorns strömkrets

Max. upptagen ström* (I)

 0,35 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,10 kW
Motoreffekt (P2)**  0,04 kW

Tilledning
 
Tilledning (strömkabel) 3 x 0,75 mm2
Längd 1,4 m
Övriga data  
Vikt  13 kg

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +60 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
Kapacitetsdiagram

BESF146-4-1

 

BESF146-4-1 kapacitetskurve

Ljuddata

Ljuddata, BESF146

 

BESF146 lydkurve

 

   
 Kw[dB]
 K[dB(A)]
  I-IV 63 125 250 500 1 kohm 2 kohm 4 kohm 8 kohm KWA KpA
Lw1 I 5 7 1 -3 --3 -12 -16 -23    
II 11 10 2 -3 -5 -14 -20 -31    
III 5 6 0 0 -6 -14 -20 -30  
IV 10 9 0 0 -8 -17 -24 -36    
Lw2 I 6 7 3 0 1 -9 -14 -20 4  
II 12 11 3 -2 -5 -13 -19 -30 1  
III 8 7 3 1 -1 -11 -15 -22 3  
IV 13 10 2 -2 -7 -16 -23 -35 0  
Lw3 I -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21
II -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21
III -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21
IV -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21
Måttritning

BESF146

 

BESF146 målskitse

Samla allt om produktserien BESF146 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här