BESF boxfläkt

Beskrivning av BESF boxfläkt

Beskrivning

BESF boxfläkt är en fläkt med framåtböjt F-hjul och ljuddämpande isolering. BESF finns i sju storlekar BESF146, -160, -180, -200, -225, -250 och -280.

För de flesta storlekarna kan man välja en modell med EC-motor för effektivare drift. Mer information finns under Kapacitet – och tekniska data för de enskilda storlekarna finns under BESFxxx Tekniska data

Temperaturtålighet:

Klarar temperaturer på upp till 60 °C vid normal drift.

Vid brand:

  • BESF146 – BESF180 klarar temperaturer på upp till 200°C i 60 min vid brand
  • BESF200 – BESF280 klarar temperaturer på upp till 300°C i 60 min vid brand. 

Om det finns behov av en certifierad brandgasfläkt hänvisar vi till FSB boxfläkt, som beskrivs under produktgruppen Brandgasautomatik och brandgasfläktar 

 
Kapacitet – överblick

BESF boxfläktar

 

  Kapacitet l/s
  Min Max.
BESF146-4-1 18 150
BESF160-4-1 33 269
BESF160-2-1EC 41 409
BESF180-4-1EC 37 483
BESF200-4-1EC 66 500
BESF225-4-1EC 73 700
BESF250-4-1EC 76 900
BESF280-4-3EC 161 1 410
Konstruktion

BESF boxfläkt


Konstruktion

 
BESF konstruktion

BESF boxfläktar är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO12944-2 och är ljud- och kondensisolerade med 30 mm mineralull.

BESF kan som standard klara en medietemperatur på upp till 60 °C.

Vid användning som rökgasfläkt kan:
BESF146-180 som standard klar upp till 200 °C i 60 min.
BESF200-280 som standard klara upp till 300 °C i 60 min.Fläkthjul

 
BESF ventilatorhjul

Fläkthjulet är ett F-hjul tillverkat av galvaniserat stål.

Det har framåtböjda rotorblad, vilket betyder att boxfläkten kan alstra ett högt tryck i förhållande till den kompakta storleken.Stutsar

 
BESF gummiliste Stutsarna på BESF är försedda med gummitätningar för enklare montering av kanaler.


Vibrationsdämpare

 
BESB svingningsdæmpere

För att minimera buller och vibration har boxfläkten som standard effektiva vibrationsdämpare monterade på bärvinklar.OGSR anslutningsdel

 
BESF med OGSR För att minimera systemtryckfallet vid anslutning till kanalsystemet kan vi rekommendera att montera en OGSR-anslutningsdel (tillbehör).

OGSR är en specialutvecklad cirkulär anslutningsdel med inbyggda ledningsplåtar som kan levereras till BESF200, 225, 250 och 280, varvid man erhåller maximal kapacitet och verkningsgrad.

OGSR kan inte levereras till övriga BESF.

 


Motortyper

BESF boxfläkt

BESF-boxfläktar har motorn direkt kopplad till fläkthjulet.

BESF-boxfläkt kan levereras med twå olika motoralternativ:

– EC-motor
– AC-Enfasmotor

Motorerna är utförda i kapslingsklass IP54 och alla material har minst klass F (155 °C). Samtliga motortyper har inbyggt överströmsskydd.


EC-motor:

EC-motorn till BESF är en permanentmagnetmotor av klass IE5 (BESF25041EC: IE4) utrustad med motorstyrning för anslutning till 1 x 230 V eller 3 x 400 V. Motorstyrningen och motorn är skyddad mot överbelastning, blockering, under- och överspänning samt övertemperatur.

Motorstyrningen har förprogrammerats av EXHAUSTO för optimal drift av fläkten och kräver endast nätanslutning och styrsignal från EXHAUSTO-automatik EFC1P och MAC12 eller 0–10 V-signal.

Motorstyrningen erbjuder dessutom Modbus-gränssnitt, vilket möjliggör styrning av fläkten samt utläsning av larm, med mera.


AC-Enfasmotor:

AC-enfasmotorerna kan väljas till BESF146/BESF160. Alla motorer är fyrpoliga med 1 400 varv/min och de kan spänningsregleras direkt med hjälp av EXHAUSTO-automatik EFC16, EFC35 och MAC12 (med MPR4- eller MPR8 modul).

Montering

BESF boxfläkt

EXHAUSTO rekommenderar att ha en raksträcka motsvarande 3 gånger kanalanslutningsdiametern mellan BESF boxfläkt och FXR återvinningsaggregat

Se EXHAUSTOS installationsanvisningar för exakta montageanvisningar för boxfläktarna. Boxfläkten kan monteras i olika positioner. Dock får fläkten inte placeras med motorn vänd nedåt.

Standardmontering: A

Alternativa monteringsmöjligheter B/C/D:

BESB monteringsmuligheder

 

Vid monteringen ska man ta hänsyn till att luckan kan öppnas för service och att man kan komma åt skruvarna i luckan (se måttabell sidan 7 och 15 i handboken till produkten med information om öppningsradie R). Dessutom ska man se till att det finns plats att isolera kanalerna.

Vid monteringssätt B eller D, med luckan uppåt ska man använda specialbeslag till luckan (tillbehör).

Boxfläkten ska inte spännas fast i underlaget. Underlaget ska alltid vara vibrationsfritt och stabilt så att det inte kan vibrera eller böjas ner. 

Rökgasmotstånd

BESF

Rökgasmotstånd

 

BESF røggasmodstand

Tillbehör

BESF boxfläkt


FLF Flexibel anslutning

 
FLF Flexforbindelse FLF är tillverkad av armerad glasfiber med påmonterade spännband.

Flexanslutningar monteras direkt på EXHAUSTO boxfläkt som anslutningsled till ventilationskanalerna och förhindrar att ev. vibrationer överförs till kanalsystemet.


THA/THAV Takhuv

 
THA THAV afkasttaghætter 150 x 100 Takhuvar THA och THAV är avsedda för avluft i samband med EXHAUSTO boxfläktar BESB och BESF.

THA är kondensisolerad med horisontell avluft, medan THAV är ljud– och kondensisolerad med vertikal avluft.

Mer information om takhuvar.


OGSR anslutningsdel

 
BESF med OGSR För att minimera systemtryckfallet vid anslutning till kanalsystemet kan vi rekommendera att montera en OGSR-anslutningsdel.

OGSR är en specialutvecklad cirkulär anslutningsdel med inbyggda ledningsplåtar som kan levereras till BESF200, 225, 250 och 280, varvid man erhåller maximal kapacitet och verkningsgrad.

OGSR kan inte levereras till övriga BESF.

Samla allt om produktserien BESF boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här