BESB500 boxfläkt

Tekniska data

Tekniske data, BESB500-4-1EC och BESB500-4-3EC

MODELL     BESB500-4-1EC BESB500-4-3EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad  71,5 % 74,6 %
ECO mätuppställning (A–D)  D  D
Krav på effektivitetsgrad   64, N(2015)  64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt  89,6 89,0

Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:
Upptagen effekt
Luftflöde
Totaltryck
Varvtal

 824 W
1 181 l/s
499 Pa
1 261 varv/min

1 472 W
1 444 l/s
760 Pa
1 551 varv/min

Nominellt varvtal (N) 1420 varv/min. 1757 varv/min.
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz 3 x 400 V 
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

8,5 A  3,8 A
Max. upptagen effekt (P1)** 1,23 kW  2,19 kW
Motoreffekt (P2)** 1,1 kW 2,2 kW 

Övriga data
 
Vikt 88 kg 91 kg
 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40°C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

BESB500

BESB500-4-1EC

 

BESB500-4-1EC kapacitetskurve

 

BESB500-4-3EC

BESB500-4-3EC kapacitetskurve

 

 

 

Ljuddata

Ljuddata, BESB500

 

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 kohm 2 kohm  4 kohm  8 kohm 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     1 7 4 0 -3  -4 -12 -15 -24
Lw2 6   1 7 8 4 -1 4 -11 -16 -28
Lw3 -15 -13 -7 -11  -15  -18 -21  -25 -27 -33
LpA3   -25                  

 

Måttritning

BESB500

 

BESB500 målskitse

BESB500 Split-utgåva

 

BESB500 split målskitse

Rökgasmotstånd

BESB500

Rökgasmotstånd - BESB500

Samla allt om produktserien BESB500 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här