BESB315 boxfläkt

Tekniska data, BESB315-4-1EC

BESB315-4-1EC

MODELL    BESB315-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad  69,0 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 92,8


Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:

Upptagen effekt

Luftflöde

Totaltryck

Varvtal

 

335 W

            603 l/s

383 Pa

1 417 varv/min

Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

2,2 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,35 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW


Övriga data
Vikt 57 kg 

Förutsättningar:

 • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
 • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
 • Data har angetts vid t = 20 °C
 • Densitet = 1,2 kg/m3
 • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
 • Omgivningstemperatur: max +40 °C
 • Tryckförhållande: < 1,11
 • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Tekniska data, BESB315-4-3

BESB315-4-3 med 3-fasmotor

MODELL    BESB315-4-3
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 55,0 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,7


Motor

Motor 

3-fasmotor med krav på frekvensomvandlare i enlighet med Ecodesign
Optimal driftspunkt:

Upptagen effekt

Luftflöde

Totaltryck

Varvtal

 

365 W

                         541,7 l/s

371 Pa

1 408 varv/min

Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min
Strömförsörjning (U)  3x400 / 3x230 V
Överbelastningsskydd     Ska överbelastningsskyddas i enlighet med gällande föreskrifter 

Max. upptagen ström* (I)

1,1 / 1,9 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,39 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW


Övriga data
Vikt 59 kg 
Tilledning (ström-/styringskabel) ingen tilledning

 

Förutsättningar:

 • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
 • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
 • Data har angetts vid t = 20 °C
 • Densitet = 1,2 kg/m3
 • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
 • Omgivningstemperatur: max +40 °C
 • Tryckförhållande: < 1,11
 • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

BESB315-4-1EC och BESB315-4-3

BESB315-4-1EC

BESB315-4-1EC kapacitetskurve

BESB315-4-3

Curve capacity BESB315-4-3
Ljuddata

BESB315

 

BESB315 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1K 2K  4K  8K 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     0 1 -3  -5 -10 -17 -25
Lw2 4   1 7 8 4 -3 2 -7 -15 -25
Lw3 -15 -10 -4 -11  -15  -19  -22  -23  -29 -34
LpA3   -23                  

Måttritning

BESB315

BESB315 målskitse

BESB315 Split-utgåva

BESB315 split målskitse

Rökgasmotstånd

BESB315

BESB klarar temperaturer på upp till 80 °C vid normal drift.


Rökgasmotstånd

 

BESB315 røggasmodstand

Samla till allt om produktserien BESB315 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här