BESB315 boxfläkt

Tekniska data

Tekniske data, BESB315-4-1EC

MODELL    BESB315-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad  69,0 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 92,8


Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:

Upptagen effekt

Luftflöde

Totaltryck

Varvtal

 

335 W

            603 l/s

383 Pa

1 417 varv/min

Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

2,2 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,35 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW


Övriga data
Vikt 57 kg 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

Kapacitetsdiagram, BESB315-4-1EC

BESB315-4-1EC kapacitetskurve


Ljuddata

Ljuddata, BESB315

 

BESB315 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1K 2K  4K  8K 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     0 1 -3  -5 -10 -17 -25
Lw2 4   1 7 8 4 -3 2 -7 -15 -25
Lw3 -15 -10 -4 -11  -15  -19  -22  -23  -29 -34
LpA3   -23                  

Måttritning

BESB315

BESB315 målskitse

BESB315 Split-utgåva

BESB315 split målskitse

Rökgasmotstånd

BESB315

Rökgasmotstånd

 

BESB315 røggasmodstand

Samla allt om produktserien BESB315 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här