BESB250 boxfläkt

Tekniska data, BESB250-4-1 och BESB250-4-1EC

BESB250-4-1 och BESB250-4-1EC

MODELL     BESB250-4-1 BESB250-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad  51,6  68,4%
ECO mätuppställning (A–D)  D  D
Krav på effektivitetsgrad  64, N(2015)   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 69,5  96,8


Motor

Motor 

Enfasmotor  EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:

Upptagen effekt

Luftflöde

Totaltryck

Varvtal
 

198 W

            376,88 l/s

272 Pa

1 379 varv/min

 

164 W

            376,11 l/s

298 Pa

1 443 varv/min

Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt termoskydd (TP211) i motorns strömkrets  Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

0,98 A   1,2 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,22 kW  0,17 kW
Motoreffekt (P2)**  0,10 kW 0,18 kW 


Övriga data
Vikt 50 kg  52 kg 

 

Förutsättningar:

 • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
 • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
 • Data har angetts vid t = 20 °C
 • Densitet = 1,2 kg/m3
 • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
 • Omgivningstemperatur: max +40 °C
 • Tryckförhållande: < 1,11
 • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Tekniska data, BESB250-4-3

BESB250-4-3 med 3-fasmotor

MODELL    BESB250-4-3
Fläktdata
Max. total verkningsgrad 53,4 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 78,8


Motor

Motor 

3-fasmotor med krav på frekvensomvandlare i enlighet med Ecodesign
Optimal driftspunkt:

Upptagen effekt

Luftflöde

Totaltryck

Varvtal

 

189 W

            339,5 l/s

297 Pa

1 438 varv/min

Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min
Strömförsörjning (U)  3x400 / 3x230 V
Överbelastningsskydd     Ska överbelastningsskyddas i enlighet med gällande föreskrifter 

Max. upptagen ström* (I)

0,8 / 1,4 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,20 kW
Motoreffekt (P2)** 0,18 kW 


Övriga data
Vikt 50 kg 
Tilledning (ström-/styringskabel) ingen tilledning

 

Förutsättningar:

 • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
 • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
 • Data har angetts vid t = 20 °C
 • Densitet = 1,2 kg/m3
 • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
 • Omgivningstemperatur: max +40 °C
 • Tryckförhållande: < 1,11
 • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

BESB250-4-1, BESB250-4-1EC och BESB250-4-3

 

BESB250-4-1:

BESB25041 kapacitetskurve

BESB250-4-1-EC:

BESB25041EC kapacitetskurve

BESB250-4-3:

Curve capacity BESB250-4-3


Ljuddata

BESB250, ljuddata som gäller för alla modeller

 

BESB250 lydkurve

 

  KdB(A)   Kw(dB)
 Hz KwA KpA 125 250 500 1K 2K 4K 8K
       I II I II
Lw1     8 11 6 3 -3 -11 -14 -22 -32
Lw2 2 5 10 8 5 -1 -5 -11 -19 -32
Lw3 -12 -10 -4 -12 -16 -13 -19 -20 -26 -33
LpA3   -20                  

Måttritningar

BESB250

BESB25041EC målskitse

BESB250 Split-mått

BESB250 split målskitse

Rökgasmotstånd

BESB250

BESB klarar temperaturer på upp till 80 °C vid normal drift.


Rökgasmotstånd

 

BESB250 røggasmodstand

Samla till allt om produktserien BESB250 boxfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här