BESB boxfläktar

Beskrivning av BESB boxfläkt

Beskrivning:

BESB boxfläkt är en lågenergifläkt med bakåtböjt B-hjul och ljuddämpande isolering.

BESB finns i fyra storlekar – BESB250, 315, 400 och 500 BESB315, 400 och 500 levereras med uttag för mätning av luftflödet.

Motorer: 

Alla BESB boxfläktar är utrustade med EC-motor. Få en översikt över de enskilda storlekarnas kapacitetsintervall under Kapacitet nedan. Tekniska data för de enskilda storlekarna finns under BESBxxx Tekniska data.  

Temperaturtålighet:

BESB klarar temperaturer på upp till 80°C vid normal drift.

Vid brand:

BESB klarar upp till 300°C i 60 min vid brand.

Om det finns behov av en certifierad brandgasfläkt hänvisar vi till FSB boxfläkt som beskrivs under produktgruppen Brandgasautomatik och brandgasfläktar 

Utomhusmodell:

BESB kan beställas som utomhusversion (OD) med följande egenskaper.

  • Lämplig att monteras utomhus
  • Temperaturområde – klarar varmluft upp till 200 °C
Kapacitet – överblick

BESB boxfläktar

 

  Kapacitet l/s
  Min Max.
BESB250-4-1EC 97 675
BESB315-4-1EC 158 1 040
BESB400-4-1EC 264 1 666
BESB500-4-1EC 327 2 027
BESB500-4-3EC 369 3 000
Konstruktion

BESB boxfläkt


Konstruktion

 
BESB kontruktion

BESB boxfläktar är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO12944-2 och är ljud- och kondensisolerade med 50 mm mineralull.

BESB kan som standard klara en medietemperatur på upp till 80 °C, men kan specialbeställas för temperaturer ända upp till 200 °C.

Vid användning som brandgasfläkt kan BESB som standard klara upp till 300 °C i 60 min.Fläkthjul

 
BESB ventilatorhjul

Fläkthjulet är ett B-hjul tillverkat av gjuten aluminium.

Det har bakåtböjda rotorblad, vilket garanterar låg energiförbrukning och har dessutom fördelen att smuts inte fastnar så lätt och minskar hjulets effektivitet.Stutsar

 
BESB gummikapning Stutsarna på BESB är försedda med gummitätningar och övergångsstycket på avluftssidan är specialutvecklat för minimalt tryckfall.


Vibrationsdämpare

 
BESB svingningsdæmpere

För att minimera buller och vibration har boxfläkten som standard effektiva vibrationsdämpare monterade på bärvinklar.Split-gångjärn

 
BESB hængsel

Boxfläkten BESB är monterad med splitgångjärn, som gör det möjligt att ta av luckan vid installation och service även om utrymmet är trångt, eller vid transport på svåra ställen.Kondensavlopp

 
BESB kondensafløb BESB boxfläkt är konstruerad för att transportera luft med en fuktighet på under 80 % rel. fukt.

BESB kan levereras som specialmodell med kondensavlopp för luft med över 80 % relativ fuktighet.


Split-utförande

 
BESB split

Om det är problem att transportera in BESB boxfläkt i ett stycke kan den beställas i SPLIT-utförande.

– Boxfläkten ska monteras av montör som har godkänts av EXHAUSTO
– Boxfläkten ska sluttestas när montören överlämnar fläkten


Energi

BESB boxfläkt

BESB-boxfläkt är en lågenergifläkt, där fläkthus, centrifugalhjul och motor är en del av en högre teknologisk enhet.

Alla BESB-boxfläktar uppfyller de framtida kraven för 2015, som har angetts i Ecodesign-direktivet EC327/2011.

BESB finns med på de danska elföretagens lista över energisnåla fläktar ® – dvs. fläktar som uppfyller kraven på hög energieffektivitet.

Spareventilator

Motortyper

BESB boxfläkt

BESB-boxfläktar är utrustade med EC-motor, som är direkt ansluten till fläkthjulet.

Motorn har kapslingsklass IP54, har inbyggt överströmsskydd och alla material motsvarar minst klass F (155 °C). 


EC-motor:

EC-motorn till BESB är en permanentmagnetmotor av klass IE5 utrustad med motorstyrning för anslutning till 1 x 230 V eller 3 x 400 V. Motorstyrningen och motorn är skyddad mot överbelastning, blockering, under- och överspänning samt övertemperatur.

Motorstyrningen har förprogrammerats av EXHAUSTO för optimal drift av fläkten och kräver endast nätanslutning och styrsignal från EXHAUSTO-automatik EFC1P och MAC12 eller 0–10 V-signal.

Motorstyrningen erbjuder dessutom Modbus-gränssnitt, vilket möjliggör styrning av fläkten samt utläsning av larm, med mera.


Montering

BESB boxfläkt

EXHAUSTO rekommenderar att ha en raksträcka motsvarande 3 gånger kanalanslutningsdiametern mellan BESB boxfläkt och FXR återvinningsaggregat.

Se EXHAUSTOS installationsanvisningar för exakta montageanvisningar för boxfläktarna. Boxfläkten kan monteras i olika positioner. Dock får fläkten inte placeras med motorn vänd nedåt.

Standardmontering: A

Alternativa monteringsmöjligheter B/C/D:

BESB monteringsmuligheder

 

 

Vid monteringen ska man ta hänsyn till att luckan kan öppnas för service och att man kan komma åt skruvarna i luckan (se måttabell sidan 7 och 15 i handboken till produkten med information om öppningsradie R). Dessutom ska man se till att det finns plats att isolera kanalerna.

Vid monteringssätt B eller D, med luckan uppåt ska man använda specialbeslag till luckan (tillbehör).

Boxfläkten ska inte spännas fast i underlaget. Underlaget ska alltid vara vibrationsfritt och stabilt så att det inte kan vibrera eller böjas ner. Utomhusmodell kan monteras efter möjlighet A och B.

Tillbehör

BESB boxfläktar


FLF Flexibel anslutning

FLF Flexforbindelse FLF är tillverkad av armerad glasfiber med påmonterade spännband.

Flexanslutningar monteras direkt på EXHAUSTO boxfläkt som anslutningsled till ventilationskanalerna och förhindrar att ev. vibrationer överförs till kanalsystemet.
Samtliga storlekar är 150 mm långa.


THA/THAV Takhuv

THA THAV afkasttaghætter 150 x 100 Takhuvar THA och THAV är avsedda för avluft i samband med EXHAUSTO boxfläktar BESB och BESF.

THA är kondensisolerad med horisontell avluft, medan THAV är ljud– och kondensisolerad med vertikal avluft.

Mer information om takhuvar.
Databasen för byggprodukter

Databasen för byggprodukter

BESB är registrerad i databasen för byggprodukter och kan därmed användes i Svanenmärkta byggen.

Samla allt om produktserien BESB boxfläktar

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här