FXN05, FXN09, FXN14, FXN20, FXN30

FXN frånluftsåtervinnare

 

Allmänt

FXN Återvinningsaggregat

FXN frånluftsmodul kan anslutas (se konstruktion/installation nedan) mot EXHAUSTO fläktar typ BESB och bildar då ett komplett frånluftsaggregat.

FXN är en komplett lösning för återvinning av energin i frånluften som kopplas till en värmepump via en vätskekrets.

FXN består av återvinningsbatteri och filterdel med integrerad brandgasbypass inkl spjäll. Ingen extra kanal behövs för brandgasevakuering.

Batteridelen är försedd med dräneringstråg och dräneringsanslutning. Suglådan är integrerad på fläktsidan och är försedd med runda anslutningar. Anslutning till rektangulär frånluftskanal sker med gejder.

Aggregatet ansluts till lämplig fläkt som klarar både normal- och brandfallsdrift. Passande fläktar är Boxfläkt BESB EC (300C i 60 min) eller Takfläkt DTV EC (200C i 60 min). 

Konstruktion/Installation

Konstruktionen är uppbyggd med ett dubbelväggigt hölje i aluzink och är isolerad med 50 mm. mineralull motsvarande brandklass EI30. Bottenbalken med justerbara stödfötter ingår. Filterdelen är försedd med påsfilter Coarse 85% (M5) och inkluderar filtermanometer.

Inspektionssida väljs vid beställning då delarnas inbördes placering avgör inspektionssida vänster eller höger.


Att tänka på vid installation

Fläkten skall monteras med enligt ritning angiven längd (3 x kanaldiameter) före och efter fläkten. Detta för att undvika turbulens och ökat slitage, och för att kunna uppnå maximal effekt och minimal energiförbrukning. Montera alltid de flexibla förbindelserna av FLF-typ som visas på bilden.

 

Kapacitetsdata

Det finns 5 storlekar att välja mellan:

  • FXN05, FXN09, FXN14, FXN20, FXN30. 

Nedanstående tabell visar max luftflöde med rena filter.
Tryckfall från externt kanalsystem måste tas i beaktande för korrekt dimensionering av fläkt.

EXHAUSTO rekommenderar att ha en raksträcka motsvarande 3 gånger kanalanslutningsdiametern mellan BESB boxfläkt och FXN återvinningsaggregat.

 För exakta data gällande återvinningsbatteriet kontakta EXHAUSTO AB.

Storlek  Max luftflöde
FXN05 500 l/s
FXN09 900 l/s
FXN14 1.400 l/s
FXN20 2.000 l/s
FXN30 3.000 l/s


Måttritningar

Måttritningar, FXN

I nedanstående ritning anges huvudmåtten (alla mått i mm):

FXN Maatritning

      FXN Fläktsida       FXN Kanalsida

Huvudmått

Mått FXN05 FXN09 FXN14 FXN20 FXN30
Längd 1220  1220 1220 1220 1420
A-mått 610  610 610 610 710
Bredd 795  995 995 1295 1595
Höjd 840 1040 1340 1340 1440
Höjd fötter 130-160 130-160 130-160 130-160 130-160
Kanalsida hxb 500x695 600x895 800x895 800x1195 900x1495
Fläktsida Ø 400  400 500 500 630
Vikt kg 170   215 255  315  380 

Brandautomatik

Lösningar för brandautomatik 

Automatikskåpet AS90S

Automatikskåpet AS90S är avsett för reglering av ett EXHAUSTO ventilationssystem med hastighetsreglerad fläktmotor med påbyggd eller separat varvtalsregulator samt med värmeåtervinnare.

AS90S innehåller funktioner för konstanttryckreglering av fläkten samt styrning och motionering/funktionskontroll 
av två brandgasspjäll. Vid signal från rökdetektor eller extern brandenhet öppnar det ena brandgasspjället en bypasskanal förbi återvinningsbatteri och filter. Dessutom finns funktioner för filtervakt, luftflödesmätning samt temperaturmätning före och efter värmeåtervinnaren.

AS90S är avsett för anslutning till överordnat styrsystem via ModBus TCP/IP eller RS485. För lokal manöver finns en operatörspanel samt FRÅN/AUTO-omkopplare för fläkten i automatikskåpets front.

AS90S

BRC4 

För mindre avancerat styrbehov kan även automatikmodul BRC4 användas. BRC4 har ingång för rökdetektor och motionerar brandgasspjäll.

 

Motsvarande finns med kommunikationsmöjlighet och heter BRC4MT för Modbus TCP/IP och BRC4MR för Modbus RTU.

Rökdetektor UG3O

UG3O är benämningen på optisk rökdetektor för kanalmontage.

Utbytesfilter och storlekar:

Klicka här för utbytesfilter och storlekar  

Samla allt om produktserien FXN05, FXN09, FXN14, FXN20, FXN30

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här