FXE VEX5000

FXE VEX5000
Allmänt

FXE Återvinningsaggregat

FXE är ett frånluftsaggregat och en komplett lösning för återvinning av energin i frånluften, som kopplas till en värmepump via en vätskekrets.

FXE finns i tre standard storlekar men kan konfigureras för att passa just ditt projekt. 

FXE består av återvinningsbatteri, filterdel, tomdel och kammarfläkt. Extern kanal för brandgasevakuering leds genom bypasspjäll (ingår ej i Exhaustos leverans) via tomdelen som sitter före fläkten.
Batteridelen är försedd med dräneringstråg och dräneringsanslutning.

Den interna kammarfläkten klarar 70 gr i 60 minuter. Motorklass IE3, strömförsörjning 3x400V.

Konstruktion

Aggregatet är uppbyggd med ett dubbelväggigt hölje i aluzink och är isolerad med 50 mm mineralull motsvarande brandklass EI30. Bottenbalken med justerbara stödfötter ingår. Filterdelen är försedd med påsfilter Coarse 85% (M5) och inkluderar u-rörsmanometer.

Inspektionssida anges vid beställning då delarnas inbördes placering avgör inspektionssida vänster eller höger.

Kapacitetsdiagram

Det finns tre standardstorlekar att välja på, FXE1900, FXE2900 och FXE4400.

Nedanstående diagram visar flödesområdet för de olika storlekarna. För exakta data och beräkningar kontakta Exhausto AB.

 

Storlek  Max luftflöde
FXE1900 2.500 l/s
FXE2900 3.500 l/s
FXE4400 4.500 l/s

 

FXE flödesdiagram


Måttritningar

I nedanstående ritning anges huvudmåtten (alla mått i mm):

 längd
 kanal

 

Huvudmått

Mått   FXE1900 FXE2900 FXE4400
Längd 2911 mm 2991 mm 3311 mm
Bredd 1417 mm 1947 mm 1947 mm
Höjd inkl. balkram 1017 mm 1017 mm 1217 mm
Kanalanslutning 1000x500 mm 1500x500 mm 1500x700 mm
Bypas anslutning 700x300 mm 1000x300 mm 1000x400 mm
Vikt 560 kg 700 kg 900 kg
Kondensavlopp  DN32 DN32 DN32

 

 Utbytesfilter FXE1900 FXE2900 FXE4400

Standard

filterklass M5

2 st. 595x595x305 3 st. 595x595x305

3 st. 595x595x305

3 st. 595x297x305

Automatik och brand

Automatiklösningar och brand 

AS90S

Automatikskåpet AS90S är avsett för reglering av ett EXHAUSTO ventilationssystem med hastighetsreglerad fläktmotor med påbyggd eller separat varvtalsregulator samt med värmeåtervinnare.

AS90S innehåller funktioner för konstanttryckreglering av fläkten samt styrning och motionering/funktionskontroll av två brandgasspjäll. Vid signal från rökdetektor eller extern brandenhet öppnar det ena brandgasspjället en bypasskanal förbi återvinningsbatteri och filter. Dessutom finns funktioner för filtervakt, luftflödesmätning samt temperaturmätning före och efter värmeåtervinnaren.

AS90S är avsett för anslutning till överordnat styrsystem via ModBus TCP/IP eller RS485. För lokal manöver finns en operatörspanel samt FRÅN/AUTO-omkopplare för fläkten i automatikskåpets front.

AS90S

BRC4 

För mindre avancerat styrbehov kan även automatikmodul BRC4 användas. BRC4 har ingång för rökdetektor och motionerar brandgasspjäll.
Motsvarande finns med kommunikationsmöjlighet och heter BRC4MT för Modbus TCP/IP och BRC4MR för Modbus RTU.


Samla allt om produktserien FXE VEX5000

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här