Designspiskåpor

Designspiskåpor

Designspiskåpor för central och decentral ventilation

Allmänt

Designspiskåpor från EXHAUSTO uppfyller samtliga krav på modern köksventilation, med en extra sugförmåga på upp till 250-300 m.3/h

Spiskåporna används i samband med centrala och decentrala ventilationssystem och samtliga har låg ljudnivå, är effektiva och enkla att manövrera. De är vidare utrustade med LED- lågenergibelysning.

Idag har köket en central roll i modern bostadsinredning. Det är ett av de rum där vi uppehåller oss mest – för att laga mat och för samvaro.

Ofta har köket direkt öppen förbindelse till det angränsande allrummet och vardagsrummet. Därför är det viktigt att kökets spiskåpa kan hålla såväl köket som det angränsande uppehållsrummet fritt från matos och ånga från matlagningen. Dessutom ska spiskåpan stämma överens med resten av kökets design.


Fonctionnement :

EXHAUSTO-spiskåpan har två driftslägen:

  • forcerad ventilation
  • grundventilation

Vid matlagning används forcerad ventilation. Spiskåpan ställs in på forcerad ventilation på manöverpanelen. Efter ungefär 60 min. går fläkten automatiskt tillbaka till grundventilation.


Potentialfritt relä

Alla designspiskåpor har inbyggt potentialfritt relä, med en separat kabel. Reläet kan belastas med 230 V, 900 W.

Reläet kan till exempel användas för:

  • att öppna ett spjäll i samband med forcering (central bostadsventilation)
  • att uppnå forcering av anläggningen när spiskåpan aktiveras (decentral bostadsventilation)

Spjäll

Designspiskåpor

Spiskåporna har konstruerats med ett spjäll av stål som klarar en temperatur på upp till 850 °C och uppfyller de aktuella brandkrav.

Spjällkonstruktionen ger mycket tyst forcerad ventilation vid matlagning. Utsugningsspjället styrs av en elektrisk timer, som automatiskt styr återgången till grundventilation.

Önskad nivå för grundventilation och forcerad ventilation ställs in vid injusteringen.


Kapacitetsdiagram

Designspiskåpor

Fabriksinställning

Spjället levereras fabriksinställt för följande kapaciteter

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) vid 120 Pa
Spjällinställning: G 4,3
Ljudtrycksnivå = 28 dB(A)
Forcerad ventilation  83 l/s (300 m³/h) vid 100 Pa
Spjällinställning: F 5,2
Ljudtrycksnivå = 40 dB(A)

 

Grundventilation

ESL300-400

Pt = Total tryckförlust
LP(A) = ljudtrycksnivå i dB(A) har mätts upp i ett rum med en ljudabsorption på 10 m2 Sabin.

 

Forcerad ventilation

ESL300-400

Pt = Total tryckförlust
LP(A) = ljudtrycksnivå i dB(A) har mätts upp i ett rum med en ljudabsorption på 10 m2 Sabin.

Osuppfångningsförmåga

Vad är osuppfångningsförmågan

Osuppfångningsförmågan är ett mått på hur effektiv spiskåpan är vid ett givet luftflöde. Värdet illustrerar hur stor del av matlagningsluften som spiskåpan avlägsnar under matlagningsprocessen. Osuppfångningsförmågan mäts i enlighet med standarden EN 13 141-3 och anges i procent av ett givet luftflöde. 

Läs mer om opuppfångningsförmågan i "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3"

Databasen för byggprodukter

Databasen för byggprodukter

ESL300/400 är registrerad i databasen för byggprodukter och kan därmed användes i Svanenmärkta byggen.

Samla allt om produktserien Designspiskåpor

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
teaser osopfang

Test av spiskåpors ånguppfångnings-förmåga

Läs mer om testmetoden i vår folder "Cooker Hoods Odour EXtraction According to EN13141-3".

Läs mer i foldern