Standardspiskåpor

ESL100 family

Inbyggnadsspiskåpor för central och decentral ventilation -  - Fabriano, Classic, Fernando och Cube.


 
Allmänt

EXHAUSTO spiskåpornas konstruktion fångar effektivt upp matos, även vid mycket låga luftflöden.  Läs mer om de enskilda modellernas osuppfångningsförmåga nedan.

Spiskåporna används i samband med centralt ventilationssystem och alla är ljudsvaga, effektiva och enkla att manövrera. 

Alla spiskåpor av typen ESL100 har som standard inbyggt potentialfritt relä som kan användas för att säkra luftbalans i lägenheten när spiskåpen går på forcerad drift. Reläet kan användas för att antingen forcera ett decentralt system eller öppna ett spjäll i tilluften. 

Alla spiskåpor kan ställas in på 0 m³/h i basventilation. ESL141 har tyvärr inte tillräcklig rörelse i den mekaniska vridfunktionen för att både kunna stänga helt och öppna helt. Se närmare beskrivning i instruktionerna till ESL141. 


Funktion:

EXHAUSTO-spiskåpan har två driftslägen:

  • forcerad ventilation
  • grundventilation

Vid matlagning används forcerad ventilation. Spiskåpan ställs in på forcerad ventilation på manöverpanelen. Efter ungefär 60 min. går fläkten tillbaka till grundventilation.


Spjäll

Standardspiskåpor

Metallspjäll 

Spiskoparna är konstruerade med ett unikt spjäll tillverkat av stål. Spjället klarar en temperatur på upp till 850 °C och uppfyller gällande brandkrav.

Spjällkonstruktionen ger mycket tyst forcerad ventilation vid matlagning. Utsugningsspjället styrs av antingen en mekanisk eller elektronisk timer, som automatiskt styr återgången till grundventilation.

Önskad nivå för grundventilation och forcerad ventilation ställs in vid injusteringen. Spjället är försett med mätpunkter för enklare injustering.

 

Kapacitetsdiagram

Standard spiskåpor

Se de specifika kapacitetsdiagrammen under de enskilda modellerna.

Ånguppfångningsförmåga

Vad är ånguppfångningsförmåga

Ånguppfångningsförmågan är ett mått på hur effektiv spiskåpan är vid ett givet luftflöde. Värdet illustrerar hur stor del av matlagningsluften som spiskåpan avlägsnar under matlagningsprocessen.

Ånguppfångningsförmågan mäts i enlighet med standarden SS-EN 13 141-3 (för spiskåpor utan fläkt för bostäder) och anges i procent vid ett givet luftflöde. 

Exempel på ånguppfångningsförmåga:

Nedan visas exempel på vid vilket luftflöde och monteringshöjd spiskåporna uppfyller kravet på 75 % ånguppfångningsförmåga:

Modell Monteringshöjd Luftflöde 
ESL141 
50 cm  170 m³/h
ESL142 
50 cm
 170 m³/h
ESL235
60 cm
 172 m³/h
ESL245 60 cm. 184 m³/h

 

Läs mer om ånguppfångningsförmåga i ”Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3”.

Databasen för byggprodukter

Databasen för byggprodukter

ESL100 är registrerad i databasen för byggprodukter och kan därmed användes i Svanenmärkta byggen.

Samla allt om produktserien Standardspiskåpor

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
teaser osopfang

Test av spiskåpors ånguppfångnings-förmåga

Läs mer om testmetoden i vår folder "Cooker Hoods Odour EXtraction According to EN13141-3".

Läs mer i foldern