Standardspiskåpor

Allmänt

EXHAUSTO spiskåpornas konstruktion fångar effektivt upp matos, även vid mycket låga luftflöden.  Läs mer om de enskilda modellernas osuppfångningsförmåga nedan.

Spiskåporna används i samband med centralt ventilationssystem och alla är ljudsvaga, effektiva och enkla att manövrera. 

Alla spisfläktar av typen ESL100 har som standard inbyggt potentialfritt relä som kan användas för att säkra luftbalans i lägenheten när spisfläkten går på forcerad drift. Reläet kan användas för att antingen forcera ett decentralt system eller öppna ett spjäll i tilluften. 

Alla spisfläktar kan ställas in på 0 m³/h i basventilation. ESL135WMR har tyvärr inte tillräcklig rörelse i den mekaniska vridfunktionen för att både kunna stänga helt och öppna helt. Se närmare beskrivning i instruktionerna till ESL135 WM. 


Fonctionnement :

EXHAUSTO-spiskåpan har två driftslägen:

  • forcerad ventilation
  • grundventilation

Vid matlagning används forcerad ventilation. Spiskåpan ställs in på forcerad ventilation på manöverpanelen. Efter ungefär 60 min. går fläkten tillbaka till grundventilation.


SAFE, säkerhetsfunktioner

Undvik olycksfall

EXHAUSTOs standardspiskåpor finns med olika säkerhetsfunktioner som kan minska risken för brand etc. under matlagning. Vi kan erbjuda två lösningar, SAFE och SAFE+.

SAFE övervakar temperaturen på spisen – och bryter strömförsörjningen till spisen vid fara. 

ESL135 och ESL136 levereras med inbyggd SAFE 


ESL136SES/ESL136WES/ESL135WMS

Spiskåpor som är utrustade med EXHAUSTO spisövervaknings- och säkerhetssystem. Systemet består av en spiskåpa med inbyggt övervakningssystem samt trådlös kommunikation med en elanslutningsbox som kan bryta strömförsörjningen till spisen. Elanslutningsboxen (PCU3x400V) ska beställas separat.

Så här fungerar SAFE:

Om temperaturen över spisen överstiger den inställda nivån larmar spiskåpan. Om de inneboende finns på plats kan larmet stängas av och arbetet fortsätta, men om larmet inte stängs av stänger SAFE-systemet av strömförsörjningen till spisen och på så sätt minskas risken för brand.  


Spjäll

Standardspiskåpor

Spiskåporna är konstruerade med ett unikt spjäll tillverkat av stål. Spjället klarar en temperatur på upp till 850 °C och uppfyller gällande brandkrav.

Spjällkonstruktionen ger mycket tyst forcerad ventilation vid matlagning. Utsugningsspjället styrs av antingen en mekanisk eller elektronisk timer, som automatiskt styr återgången till grundventilation.

Önskad nivå för grundventilation och forcerad ventilation ställs in vid injusteringen.

Standard emhætte spjæld

A: Inställning för forcerad ventilation
B: Inställning av grundventilation
M: Mätstuts pm

Kapacitetsdiagram

Standardspiskåpor

Fabriksinställning:

Vid leverans har spjället ställts in på:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) vid 120 Pa
Spjällinställning B 3,7
Ljudtrycksnivå = 28 dB(A)
Forcerad ventilation  40 l/s (144 m³/h) vid 100 Pa
Spjällinställning A 3,8
Ljudtrycksnivå = 32 dB(A)

Fabriksinställningarna har ritats in i diagrammen nedan som ett exempel.

Rekommendation:

Om EBV-systemet önskas inställt som ett 50 Pa-system enligt DS428 rekommenderas följande inställningar:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) vid 60 Pa
Spjällinställning B 4,5
Ljudtrycksnivå = 24 dB(A)
Forcerad ventilation  40 l/s (144 m³/h) vid 50 Pa
Spjällinställning A 4,7
Ljudtrycksnivå = 26 dB(A)


Obs! ESL135WMR har tyvärr inte tillräcklig rörelse i den mekaniska vridfunktionen för att både kunna stänga helt och öppna helt. Se närmare beskrivning i instruktionerna till ESL135 WMR.

Grundventilation 

ESL100

Pt = Total tryckförlust
       = Arbetssområde
LP(A) = ljudtrycksnivå i dB(A) har mätts upp i ett rum med en ljudabsorption på 10 m2 Sabin.

Forcerad ventilation

ESL100

Pt = Total tryckförlust
       = Arbetssområde
LP(A) = ljudtrycksnivå i dB(A) har mätts upp i ett rum med en ljudabsorption på 10 m2 Sabin.

Osuppfångningsförmåga

Osuppfångningsförmågan är ett mått på hur effektiv spiskåpan är vid ett givet luftflöde. Värdet illustrerar hur stor del av matlagningsluften som spiskåpan avlägsnar under matlagningsprocessen. Osuppfångningsförmågan mäts i enlighet med standarden EN 13 141-3 och anges i procent av ett givet luftflöde. 

Spiskåpa Luftflöde
l/s
Luftflöde
m³/h
 Emopfang %
Soft ESL135WMR 46  165 75
Soft ESL136WER 46 165 75
Soft ESLWMR med HW-ELS130  39 140 75
Contrast ESL136SER 46 165 75
Stripe ESL145AER 46 165 75
Cube ESL125AER 46 165 75
Blend ESL145 39 140 75
Egenljuddämpning

Standardspiskåpor

Egenljuddämpningen är det dämpningsvärde i dB av ljudet från kanalerna som spiskåpan ger vid olika spjällinställningar.

Spjälldinstållning ESL100

Spjällinnställning:  
  
A = Forcerad ventilation
B = Grundventilation

Byggevarudatabasen

Byggvarudatabasen

Ett antal av EXHAUSTO:s produkter (inklusive XX) är registrerade i byggvarudatabasen och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Byggvarudatabasen är synlig för innehavare av miljömärkning samt för företag som ansöker om en licens. 

Målet med miljömärkningarna är att minska den totala miljöbelastningen från produktion och förbrukning. 

I portalen finns såväl nordiska svanmärkta produkter, EU-miljömärkta produkter, samt produkter vars producenter har ansökt om att registreras i portalen. 

Registreringen betyder att många av EXHAUSTOs produkter kan användas i byggnader som senare kan svanenmärkas. 

Följande produkter har registrerats:

Produktgrupp Produkt
Kompakta VEX-aggregat VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Modulaggregat VEX4000, VEX5000
Fläktar BESB, DTV, FSB
Spiskåpor ESL100/300/400
Luftdon EHV

Samla till allt om produktserien Standardspiskåpor

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
teaser osopfang

Test av spiskåpors ånguppfångnings-förmåga

Läs mer om testmetoden i vår folder "Cooker Hoods Odour EXtraction According to EN13141-3".

Läs mer i foldern