Standardspiskåpor

ESL Standard

Inbyggnadsspiskåpor för central och decentral ventilation

Allmänt

EXHAUSTO spiskåpornas konstruktion fångar effektivt upp matos, även vid mycket låga luftflöden.  Läs mer om de enskilda modellernas osuppfångningsförmåga nedan.

Spiskåporna används i samband med centralt ventilationssystem och alla är ljudsvaga, effektiva och enkla att manövrera. 

Alla spiskåpor av typen ESL100 har som standard inbyggt potentialfritt relä som kan användas för att säkra luftbalans i lägenheten när spiskåpen går på forcerad drift. Reläet kan användas för att antingen forcera ett decentralt system eller öppna ett spjäll i tilluften. 

Alla spiskåpor kan ställas in på 0 m³/h i basventilation. ESL135WMR har tyvärr inte tillräcklig rörelse i den mekaniska vridfunktionen för att både kunna stänga helt och öppna helt. Se närmare beskrivning i instruktionerna till ESL135 WM. 


Fonctionnement :

EXHAUSTO-spiskåpan har två driftslägen:

  • forcerad ventilation
  • grundventilation

Vid matlagning används forcerad ventilation. Spiskåpan ställs in på forcerad ventilation på manöverpanelen. Efter ungefär 60 min. går fläkten tillbaka till grundventilation.


Spjäll

Standardspiskåpor

Metallspjäll 

Spiskoparna är konstruerade med ett unikt spjäll tillverkat av stål. Spjället klarar en temperatur på upp till 850 °C och uppfyller gällande brandkrav.

Spjällkonstruktionen ger mycket tyst forcerad ventilation vid matlagning. Utsugningsspjället styrs av antingen en mekanisk eller elektronisk timer, som automatiskt styr återgången till grundventilation.

Önskad nivå för grundventilation och forcerad ventilation ställs in vid injusteringen.

Plastspjäll

ESL145 WMD har plastspjäll och är speciellt avsedda att användas i decentrala ventilationsanläggningar. Under den enskilda spiskåpan finns mer information om plastspjäll, injustering, samt kapacitetsdiagram. 

Kapacitetsdiagram

Standardspiskåpor

Fabriksinställning (ESL125, ESL135, ESL136, ESL145 med metaælspjäll):

Vid leverans har spjället ställts in på:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) vid 120 Pa
Spjällinställning B 3,7
Ljudtrycksnivå = 28 dB(A)
Forcerad ventilation  40 l/s (144 m³/h) vid 100 Pa
Spjällinställning A 3,8
Ljudtrycksnivå = 32 dB(A)

Fabriksinställningarna har ritats in i diagrammen nedan som ett exempel.

Rekommendation:

Om EBV-systemet önskas inställt som ett 50 Pa-system enligt DS428 rekommenderas följande inställningar:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) vid 60 Pa
Spjällinställning B 4,5
Ljudtrycksnivå = 24 dB(A)
Forcerad ventilation  40 l/s (144 m³/h) vid 50 Pa
Spjällinställning A 4,7
Ljudtrycksnivå = 26 dB(A)


Obs! ESL135WMR och ESL141WMR har tyvärr inte tillräcklig rörelse i den mekaniska vridfunktionen för att både kunna stänga helt och öppna helt. Se närmare beskrivning i instruktionerna.

Grundventilation 

ESL100

Pt = Total tryckförlust
       = Arbetssområde
LP(A) = ljudtrycksnivå i dB(A) har mätts upp i ett rum med en ljudabsorption på 10 m2 Sabin.

Forcerad ventilation

ESL100

Pt = Total tryckförlust
       = Arbetssområde
LP(A) = ljudtrycksnivå i dB(A) har mätts upp i ett rum med en ljudabsorption på 10 m2 Sabin.

Osuppfångningsförmåga

Vad är osuppfångningsförmågan

Osuppfångningsförmågan är ett mått på hur effektiv spiskåpan är vid ett givet luftflöde. Värdet illustrerar hur stor del av matlagningsluften som spiskåpan avlägsnar under matlagningsprocessen. Osuppfångningsförmågan mäts i enlighet med standarden EN 13 141-3 och anges i procent av ett givet luftflöde. 

Läs mer om opuppfångningsförmågan i "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3"

Egenljuddämpning

Standardspiskåpor

ESL125, ESL135, ESL136, ESL145AER, ESL141

Egenljuddämpningen är det dämpningsvärde i dB av ljudet från kanalerna som spiskåpan ger vid olika spjällinställningar.

Spjälldinstållning ESL100

Spjällinnställning:  
  
A = Forcerad ventilation
B = Grundventilation

Byggevarudatabasen

Byggvarudatabasen

Ett antal av EXHAUSTO:s produkter (inklusive XX) är registrerade i byggvarudatabasen och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Byggvarudatabasen är synlig för innehavare av miljömärkning samt för företag som ansöker om en licens. 

Målet med miljömärkningarna är att minska den totala miljöbelastningen från produktion och förbrukning. 

I portalen finns såväl nordiska svanmärkta produkter, EU-miljömärkta produkter, samt produkter vars producenter har ansökt om att registreras i portalen. 

Registreringen betyder att många av EXHAUSTOs produkter kan användas i byggnader som senare kan svanenmärkas. 

Följande produkter har registrerats:

Produktgrupp Produkt
Kompakta VEX-aggregat VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Modulaggregat VEX4000, VEX5000
Fläktar BESB, DTV, FSB
Spiskåpor ESL100/300/400
Luftdon EHV

Samla till allt om produktserien Standardspiskåpor

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
teaser osopfang

Test av spiskåpors ånguppfångnings-förmåga

Läs mer om testmetoden i vår folder "Cooker Hoods Odour EXtraction According to EN13141-3".

Läs mer i foldern