VEX40T, decentralt system för bostäder

Beskrivning av VEX40T

VEX40T, lämplig för lägenheter

VEX40T är ett kompakt ventilationssystem med inbyggd bypass. VEX40T har designats för användning i en bostad, t.ex. en lägenhet i ett flervåningshus. 

Anläggningen är väggmonterad och har alla fyra stosarna i toppen – lämpligt för lägenheter.

VEX40T kan förses med en entalpi-värmeväxlare (tillbehör) för återvinning av fukt.

VEX40T levereras med en uppsättning basfilter, men filterlösningen kan anpassas individuellt efter uteluftskvaliteten och kraven på tilluften (t.ex. vid astma, allergi eller motsvarande hos de boende).

Styrning av VEX40T:

3 möjligheter:

 1. Separat manöverpanel
 2. Manövrering via spiskåpan – ESL142WEM/SEM
 3. Via BMS-anläggning med modbus RTU-kommunikation

1. Manöverpanel

VEX40T pekskärm– foto

Manöverpanelen erbjuds både med och utan inbyggd CO2-sensor, som vid behov används för automatisk överstyrning.

2. ESL142WEM/SEM

ESL142, Fabrian köksfläkt, rostfri och vit

Om man väljer att kombinera VEX40T med ESL142WEM/SEM med modBUS kan man hoppa över manöverpanelen och i stället styra VEX40T via spiskåpan. Läs mer om ESL142WEM/SEM under Fabriano ESL142.

3. Modbus RTU till BMS

c

VEX40T kan anslutas till en överordnad BMS-anläggning via modbus RTU-kommunikation, där varje anläggning kan adresseras individuellt.

Därmed har man möjlighet att centralt övervaka t.ex. status för varje anläggning, temperaturer, aktuellt driftläge, filterlarm m.m.

VEX40T kan levereras i två versioner: Classic och Premium

VEX40T levereras i två olika versioner, Classic och Premium. De skiljer sig åt fysiskt och har lite olika utrustning när det gäller värmeväxlare, (båda i plast), filter och automatik. 

Vid val av en VEX40T PREMIUM får du dessutom:

 • en värmeväxlare med högre temperaturverkningsgrad (se diagram)
 • medföljande filter av högre klass
 • skåp helt inkapslat i metall – som ger lägre ljudnivå till omgivning
 • indikeringslampa (LED) på framsidan av aggregatet som visar driftstatus (OK/fel/larm) 
 • Trådlös accesspunkt (WAP) för kommunikation via EXHAUSTO ConnectTM-appen 
 

Vänster/Höger

Enkel ombyggnad från vänster till höger

VEX40T levereras med konfiguration A (= Left), men kan enkelt (max 5 min) byggas om på plats till konfiguration B (Right). Mer information finns i avsnittet Konstruktion.

Vänster (A)

VEX40T Left med pilar

Höger (B)

VEX40T Right med pilar 

Pil luftriktning frånluft  Frånluft 

Pil luftriktning avluft Avluft

 

Pil luftriktning uteluft Uteluft

 

Pil luftriktning tilluft Tilluft

Montering 

VEX40T kan monteras i 600 x 600 mm köksskåp

Aggregatet är endast 560 mm brett/djupt och kan därför monteras inuti ett 600 x 600 mm köksskåp. Aggregatet är väggmonterat, beslag medföljer, och har alla fyra stosarna i toppen – vilket är lämpligt just för lägenheter.

VEX40T levereras som standard med:

 • en fuktsensor för automatisk behovsstyrning
 • ett kondensavlopp som monteras när konfiguration A eller B (Left eller Right) har valts.

Låg energiförbrukning

Konstruktionen har optimerats vad gäller temperaturverkningsgrad, luftflöde och energiförbrukning och har motströmsväxlare samt senaste EC-motorteknologi.

VEX40T har marknadens lägsta energiförbrukning med SEP-värde på 1 000 J/m3 vid följande effekt: 180 m³/h och 145 Pa.

Anpassad filterlösning

VEX40T har marknadens bästa filterkombinationer, upp till ePM1 80 % (F9) samt möjlighet till kolfilter, se separat avsnitt om filterlösningar.

Produktvalsprogrammet Selector poWair

Selector poWair används för dokumentation av VEX40T när det gäller tryck, luftflöde, SEP-värde, ljud och mycket mer. Ladda ner programmet här.

 

Konstruktion

VEX40T, konstruktion

Nedan visas placeringen av de enskilda delarna i VEX40T. 

 VEX40T sprängskiss med siffror

A: Driftslampa (endast Premium)

B: Anslutningsstosar Ø160

C: Lättåtkomliga motorer med låg elförbrukning

D: Åtkomst för filterbyte – utan verktyg

E: Luftfilter

F: Värmeväxlare med hög kapacitet

G: Bypass 100 % automatisk

Skåp

Det yttre skåpet är tillverkat av galvaniserad plåt, som är enkel att rengöra. VEX40T Classic har endast metallhölje på framsidan och toppen.

De inre delarna är huvudsakligen tillverkade av EPP-isolering (expanderad polypropylen) på cirka 30 mm för att säkerställa ljuddämpning och värmeisolering.

Fronten består av en panel som kan öppnas för service och filterbyte utan användning av verktyg.

För åtkomst till fläktar och värmeväxlare måste framsidan på metalhöljet tas av med hjälp av verktyg.

Motorer och fläktar

VEX40T har mycket låg energiförbrukning, eftersom det är utrustat med moderna EC-motorer och specialutvecklade fläktar med hög verkningsgrad och därmed lågt SFP-värde.

Motorerna styrs steglöst med en 0–10 V-signal direkt från den inbyggda automatiken.

 

Från vänster till höger på ett ögonblick

VEX40T är konstruerat så att det kan användas som både vänster och höger, eftersom den kan ställas om från Left till Right på mindre än 5 min.

Så här enkelt är det:

 1. Byt plats på filtren 

 2. Ta bort A. indikation på plasttoppen (se bild )

 3. Ändra inställning i automatiken

 4. Montera kondensavloppet

 5. Flytta fuktsensor från den tidigare frånluftskanalen till den nya frånluftskanalen
Från konfiguration A till B
 
 VEX40T konfiguration A VEX40T konfiguration B
 

Vänster (A)

VEX40T Left med pilar

Höger (B)

VEX40T Right med pilar 

Pil luftriktning frånluft  Frånluft 

Pil luftriktning avluft Avluft

 

Pil luftriktning uteluft Uteluft

 

Pil luftriktning tilluft Tilluft

VEX40T, automatik

Automatiken till VEX40T

Anslutning av upp till två brandspjäll sker via tilläggsmodul (tillbehör, enkel anslutning till automatiken)

Automatiken erbjuder följande funktioner

 • Styrning, övervakning och motionering av två stycken brand-/rökspjäll, 1 x 230 V, strömförsörjning från VEX40T
 • Inbyggd fuktsensor för överstyrning vid plötsligt ökad luftfuktighet
 • Anslutning av förvärmningsbatteri – och eftervärmningsbatteri 
 • Användarvänlig manöverpanel med boost-funktion, filterlarm/-återställning, 4-stegs fläktstyrning 
 • Samma manöverpanel med inbyggd CO2-sensor för behovsstyrning (tillbehör)
 • Full kontroll över alla funktioner och inställningar med appen EXHAUSTO Connect 
 • Modbus-kommunikation för anslutning av BMS-system
 • Frostskydd av värmeväxlare
 • Enkel anslutning av matningsspänning

Så här styrs automatiken:

Använd appen EXHAUSTO Connect

Med EXHAUSTO Connect kan du:

 • Ställa in ventilationen på ”Normal”, ”Boost”, ”Spiskåpeboost” med tidsintervall
 • Få information om utomhusluftens kvalitet och goda råd om åtgärder för att eventuellt förbättra inomhusluftens kvalitet
 • Ställa in ventilationen på ”Semester” med datumintervall
 • Få information om filterbyte samt länk till filterbeställning
 • Ställa in veckoprogram timme för timme

WAP-kommunikationsmodul till appen EXHAUSTO Connect levereras tillsammans med VEX40T Premium.
Till VEX40T Classic ska WAP-kommunikationsmodul köpas som tillbehör.

 

Filtersortiment

Filtersortiment

VEX40T kan utrustas med ett brett urval av filter som kan anpassas efter utomhusluftens kvalitet samt slutanvändarens förväntningar på inomhusluftens kvalitet (t.ex. allergi eller andra sjukdomar). I tabellen nedan ger vi våra rekommendationer för val av optimalt filter i förhållande till behovet.

5 olika filter till VEX40T

Så här väljer man det optimala filtret (VID eftermontering)

 • Utomhusluftkvalitet (använd EXHAUSTO Connect-appen)
 • Inomhusluftkvalitet – vilka behov har de boende
De boendes behov ⇒


Filtertyp/-kvalitet
         ⇓
Ikon filter – pollen 
Pollen
> 10 µm
Ikon filter – epm 10
Fina
partiklar
10 µm
Ikon filter – epm 2,5
Fina
partiklar

2,5 μm
Ikon filter – bakterier
Bakterier
 µm
 
Ikon filter – VOC
Flyktiga organiska före
-ningar
Exempel på
förorenande ämnen
Partiklar i luften:
jord, sand, aska
Pollen, gräsarter Stadsföroreningar:
bilar, industri
        
Bakterier Lukt
Pollenfilter (G4)  Coarse 65 %        
Partikelfilter (M5)   ePM10 50 %      
Partikelfilter – fina partiklar (F7)   ePM10 85 % ePM2,5 65 % ePM1 50 %  
Bakteriefilter (F9)   ePM10 95 % ePM2,5 95 % ePM1 80 %  
VOC-filter
(F7 + aktivt kol)
  ePM10 85 % ePM2,5> 6 5% ePM1 50 % ePM2,5> 65 %
Tar bort gaser och lukt

Filtrerings-
effektivitet

Filtret kan hålla kvar

... 65 % av partiklar > 10 μm

... 85 % av partiklar > 10 μm ... 65 % av partiklar > 2,5 μm ... 50 % av partiklar > 1 μm ... 65 % av partiklar > 2,5 μm samt gas och lukt

Filtreringseffektivitet angiven enligt ISO 16 890
1 µm = 1/1000 mm


Standardfilterlösning

Som standard levereras VEX40T med följande filter:

Modell: Tilluft Frånluft
Classic: Coarse 65 % panelfilter, 48 mm
Coarse 65 % planfilter
Premium:   ePM10 50 %, panelfilter 48 mm
Coarse 65 % planfilter
Tillbehör till VEX40T

Tillbehör till VEX40T

[1] Manöverpanel till VEX40T
[1]  Manöverpanel till VEX40T med CO2-sensor
[2]
WAP-kommunikationsmodul (modem) – (ingår i PREMIUM)
[3] Entalpivärmeväxlare (återvinner både värme och fukt i frånluften)
[4] Siphonkit, vattenlås för kondensavlopp
[5]  Sats för golvmontering
[6] Integrerat förvärmningsbatteri 1,0 kW, 230 V, försörjning från VEX40T
[7] Kanalmonterat förvärmningsbatteri 1,5 kW, 230 V, separat försörjning
[7] Kanalmonterat eftervärmningsbatteri 0,3 kW, 230 V, separat försörjning 
[8] Modul för anslutning av 1–2 brandspjäll
[9] Ljuddämpare OCTA160
[10] Filter – se separat sida om filter
[11] CX-5 brand- och rökspjäll ø160
Det är möjligt att ansluta och försörja 2 st. CX-5 brand- och rökspjäll,
läs mer om spjällen under Brandskydd
[1]
VEX40T pekskärm– foto 
[2]
Aldes Connect Modem 
[3]
Entalpivärmeväxlare till VEX40T
[4]
Siphon till VEX40T

[5]
VEX40T sockel för uppställning på golv

[6]
Integrated HE för VEX40T
[7]
HE/PHE spole för VEX40T
[8]
Fire damper Kit för VEX40T


[9]
OCTA160 Silencer för VEX40T

[10]
5 olika filter till VEX40T

[11]

CX-5 brand- & rökspjäll

 

Samla allt om produktserien VEX40T, decentralt system för bostäder


Mer om VEX40T

Få överblick över installationen av VEX40T med de här fyra korta videofilmerna ...

VEX40T – optimal luftkvalitet

Få en överblick över filterlösningar 
och filterrekommendationer

Miniatyrbild för film 01, version2 Quality -w300


 

VEX40T – hög komfort

Behagligt inomhusklimat utan drag året runt

Miniatyrbild för film 03, comfort, version 2 -w300  

VEX40T, prestanda

Få överblick över systemlösningen,
installation och prestanda

Miniatyrbild för film 02, prestanda -w300  

VEX40T – enkel manövrering

Få information om filterbyte och status

Miniatyrbild för film 04, User, version 1 -w300  

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se