VEX170H-1

VEX170F finns i horisontellt utförande

Tekniska data

Tekniska data, VEX170H

Aggregatdata
Min. luftflöde
184 l/s
Max. luftflöde
2 270 l/s
Upptagen effekt 9,2 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 17,5 A *
Vikt
Driftklart aggregat
- Typ A korsströmvärmeväxlar
- Standard korsströmvärmeväxlar

665 kg
626 kg
För intransport 411 kg **
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 3 x 400 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal  
* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare)
 

Värmebatteri

Elvärmebatteri (HCE) 31,2 kW
Total upptagen effekt 40,4 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 62,5 A
Elvärmebatteri (HCE) 46,8 kW
Total upptagen effekt 56,0 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 85,0 A
Vattenvärmebatteri (HCW)

Prøvetryk 3000 kPa
Maks. arbejdstryk 1000 kPa
Antal rørrækker 2 st.
Antal kredse 11 st.
Facemål (H x B) 550 x 1042 mm
Tilslutningsdimension DN25 (1")
Lamelafstand 2 mm
Vægt (uden væske) 16,3 kg
Vandindhold 4,6 l

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,4 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 66,6N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 4,619 kW
Luftflöde 1996 l/s
Totaltryck 1398 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2913

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX170H

VEX170A Temperaturvirkningsgrad
stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC/30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC/50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar Horisontell

Måttritningar, VEX170H

VEX170 – Horisontell, Left (aggregatets mått i mm)

 

RD11370_VEX170HL_HCW

 

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX170 – Horisontell, Right (aggregatets mått i mm)

 

RD11397_VEX170HR_HCW

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX170/VEX170CF 

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX170/VEX170CF

Typ modell
CW kylbatteri (vatten)  CW050x060I
CW076x125U
DX kyl-/värmebatteri DX050x060

Samla allt om produktserien VEX170H-1

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här