VEX160H-V

VEX160 finns i horisontellt och vertikalt utförande

Tekniska data

Tekniska data, VEX160H-V

Aggregatdata
Min. luftflöde
167 l/s
Max. luftflöde
1 245 l/s
Upptagen effekt 4,8 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 15,5 A *
Max nollström 23,5 A
Vikt
Driftklart aggregat
- Typ A korsströmvärmeväxlar
- Standard korsströmvärmeväxlar

360 kg
355 kg
För intransport 202 kg **
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal Med integrerad automatik:
Modbus
För annan automatik:
0–10 V DC 
* (strömförbrukningen tas från två faser och är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)
 

VärmebatterierHTML

Elvärmebatteri (HCE) 14,4 kW
Total upptagen effekt 19,2 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 36,5 A
Elvärmebatteri (HCE) 21,6 kW
Total upptagen effekt 26,4 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 46,7 A
Elvärmebatteri (HCE) 28,8 kW
Total upptagen effekt 33,6 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 57,0 A
Vattenvärmebatteri (HCW)

Provningstryck
3000 kPa
Maximalt arbetstryck
1000 kPa
Antal rader med rör
2 st.
Antal kretsar
5 st.
Frontyta (H x B)
475 x 760 mm
Anslutningsdimension
DN20 (¾")
Lamellavstånd
2,1 mm
Vikt (utan vätska)
9,5 kg
Vatteninnehåll
2,4 l

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 57,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 2,359 kW
Luftflöde 1264 l/s
Totaltryck 1065 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3078

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX160H-V

VEX160A Temp. eff.
stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluften
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC/30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC/50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar Horisontell

Måttritningar, VEX160H

VEX160H – Horisontell, Left (aggregatets mått i mm)

RD10272 VEX160HL HCW målskitse

 

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX160H – Horisontell,Right (aggregatets mått i mm)

RD10273 VEX160HR HCW målskitse

 

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Måttritningar Vertikal

Måttritningar, VEX160V

VEX160V – Vertikal, Left (aggregatets mått i mm)

RD10315 VEX160VL HCW målskitse

 

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX160V – Vertikal, Right (aggregatets mått i mm)

RD10317 VEX160VR HCW målskitse

 

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX160/VEX160CF 

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX160/VEX160CF

Typ modell
CW kylbatteri (vatten)  CW500I
CW065x100U
DX kyl-/värmebatteri DX500

Samla allt om produktserien VEX160H-V

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här