VEX140H+V

VEX140 finns i horisontellt och vertikalt utförande

Tekniska data

Tekniska data, VEX140H+V

Aggregatdata
Min. luftflöde
70 l/s
Max. luftflöde
528 l/s
Upptagen effekt 1,6 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 12,5 A **
Vikt
Driftklart aggregat 190 kg
För intransport 105 kg**
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal

Med integrerad automatik:
Modbus

För annan automatik:
0–10 V DC

* (strömförbrukningen är inte sinusformad)
** (exkl. luckor, värmeväxlare)
 
Värmebatterier
Elvärmebatteri (HCE) 7,2 kW
Total upptagen effekt 8,8 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 15,5 A
Elvärmebatteri (HCE) 14,4 kW
Total upptagen effekt 16,0 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström 26,0 A
Vattenvärmebatteri (HCW)
Provningstryck
3000 kPa
Maximalt arbetstryck
1600 kPa
Antal rader med rör
2 st.
Antal kretsar
4 st.
Frontyta (H x B)
325 x 570 mm
Anslutningsdimension
DN15 (½ tum)
Lamellavstånd
2,1 mm
Vikt (utan vätska)
6,5 kg
Vatteninnehåll

1,5 l

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 58,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,2N


Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 0,674 kW
Luftflöde 635 l/s
Totaltryck 617 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2886 

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX140H+V

Temperaturvirkningsgrad VEX140A
stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC/30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC/50 % RH

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar Horisontell

Måttritningar, VEX140H

VEX140H – Horisontell, Left (aggregatets mått i mm)

RD10178_VEX140HL HCW målskitse

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX140H – Horisontell, Right (aggregatets mått i mm)

RD10188 VEX140HR HCW målskitse


1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Måttritningar Vertikal

Måttritningar, VEX140V

VEX140V – Vertikal, Left (aggregatets mått i mm)

 RD10201 VEX140VL HCW målskitse

 

 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

 

VEX140V – Vertikal, Right (aggregatets mått i mm)

RD10203 VEX140VR HCW målskitse

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft


 önskad stutsplacering, position A eller B, anges vid beställning.
*) Lämna fritt framför aggregatet för service motsvarande aggregatets bredd.
**) Lämna minst 300 mm fri höjd för service.

Kyl- och värmebatterier

Kyl- och värmebatterier, VEX140/VEX140CF 

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX140/VEX140CF

Typ modell
CW kylbatteri (vatten)  CW315I
CW315U
DX kyl-/värmebatteri DX315L

Samla allt om produktserien VEX140H+V

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här