VEX100H+V Kompaktaggregat

VEX100 serie
Allmänt

VEX100-serien

VEX140, 150 och 160 kan beställas i antingen horisontellt eller vertikalt utförande, men VEX170 kan endast beställas i horisontellt utförande.

Det är en mycket flexibel aggregatserie, som kan beställas som LEFT eller RIGHT och med stutsplaceringar i sidan, toppen eller botten.

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

VEX100H V placering 

Horisontellt eller vertikalt utförande

 

Driftsförhållanden

Driftsförhållanden, VEX100 med korsvärmeväxlare

Ecodesigndirektivet

VEX100 med korsvärmeväxlare uppfyller inte kraven i Ecodesigndirektivet i vissa kapacitetsområden. Detta framgår av kapacitetsdiagrammet.

VEX100 är lämplig för uppgifter som inte omfattas av Ecodesigndirektivet och där man inte har behov av så hög verkningsgrad. Det kan t.ex. gälla ventilation av kök, bageri och liknande där det vanligtvis är överskott av värme, men det ändå finnas krav på förvärmd luft till lokalerna.

Kapacitetsområden

Kapacitet, VEX100

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram


Kapacitetsområden-VEX100


Ljudnivå

VEX100, mycket tysta aggregat

VEX-aggregaten i VEX100-serien är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Konstruktion

VEX100

De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar ett aggregat som är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra  luftens kvalitet.

Skåp

 
 Kabinet_VEX200

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO 12 944-2 och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.


Motorsektioner

 

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorsektionerna är utdragbara för enklare service.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.


Fläkthjul

 

EXstream prestanda

Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå.


Kopplingsbox

 

VEX100 Mainboard

Den lättåtkomliga kopplingsboxen med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering. 

Panelfilter 

 

Panelfiltren är lätta att byta och kan beställas som filterklass Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) i enlighet med ISO 16890.

 


Eftervärmning-, vatten eller  el 

 VEX100 varmeflade VEX100-serien levereras med integrerat eftervärmningsbatteri, antingen för vatten eller el

Monteringssockel

 
 VEX200_sokkel

Endast VEX170:

Som standard medföljer en monteringssockel med fötter, som har en justerbar höjd 
på 130–160 mm.
Energi

VEX100

Vid konstruktionen av aggregaten har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.

Korsströmsvärmeväxlare

Krydsvarmeveksler

Korsströmsvärmeväxlare i aluminium med moderat tryckfall och hög temperaturverkningsgrad. Korsströmsvärmeväxlaren säkrar fullständigt separerade luftvägar så att inte lukt eller orenheter överförs till tilluften.

Korsströmsveksleren gör aggregatet lämpligt för processventilation, dock inte i korrosiv miljö.

EC-motorer

 
 
EC-motor_MC

Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt.


Energimärkning

 
 
energilabel

Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.


Certifikat

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D1(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


SPLIT-version

VEX100 kan beställas som split

Vid vissa projekt kan platsförhållandena göra det svårt eller omöjligt att transportera in aggregatet. VEX100 kan därför beställas som SPLIT. Det betyder att aggregatet tillverkas och testas på fabrik, som vanligt, bara utan fogning. Därför kan aggregatet enkelt tas isär på installationsplatsen, bäras in i mindre delar, monteras, fogas och tas i drift.

I tabellen nedan visas måtten på de största delarna (korsväxlaren) och den största skåpsdelen så att det enkelt går att bedöma om platsförhållandena är tillräckliga för intransport.

Del Mått VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Korsväxlare Höjd [mm] 525 632 735 842
Längd [mm] 525 632 735 840
Djup [mm] 655  737 842 1 142
Vikt [kg]
 27 38 46 85
Största skåpsdel Höjd [mm]  1 360 1 600 1 820  2 200 
Bredde [mm]
 940 1 090  890  1 190 
Motordel Vikt [kg]  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 i SPLIT-utförande


Externa kyl- och värmebatterier och annat tillbehör

VEX100

Det erbjuds ett brett tillbehörsprogram till VEX100-serien.

Vätskekylbatterier – CW 

CCW firkantet studs Vätskekylbatteri – finns isolerat och oisolerat. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändigt, t.ex. lokaler som ligger åt söder. I lokaler åt norr är kylning oftast inte nödvändig.

Mer information om vätskekylbatteriet finns i avsnittet kyl- och värmebatterier.


Kylbatterier – DX

DX cooling 150100

Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensor (värmebatteri).

 

Mer information om DX-batterierna finns under kyl- och värmebatterier 

Avstängningsspjäll – LS

Lukkespjæld firkantet studs Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.

Vattenlås

 

EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.
SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning.


Uppställning utomhus 

VEX240 med tag

Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull och är därför lämpligt för montering utomhus.

För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet.

Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i Outdoor-handboken.


Montasjesokkel

 
 VEX200_sokkel

VEX140–VEX160:

Monteringssockel med fötter som kan justeras på höjden – 130–160 mm.

Monteringssockeln är standard för VEX170.

Samla allt om produktserien VEX100H+V Kompaktaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här