CX3050

Tekniska data

Tekniska data, CX3050

Aggregatdata:
Min. luftflöde vid 250 Pa 78 l/s
Max. luftflöde vid 250 Pa
781 l/s
Upptagen effekt 2 320 W
Strömförsörjning 3x400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström

4,0 A

Vikt driftklart aggregat 308 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C till +35 °C
Temperatur, omgivningar (drift) -25 °C till +50 °C
Temperatur, omgivningar (transport och förvaring) -40 °C till +60 °C
Filterurval:

ePM10 50 % (M5)
ePM1 50 % (F7)
ePM1 80% (F9) (kanalmonterad filterbox)

Standardfilter:
Filter, tilluft 
Filter, frånluft

 

ePM1 50 % (F7)
ePM10 50 % (M5)

Skåpdata:

Korrosionsklass
Isoleringsklass
Köldbryggeklass
Täthet vid 700 Pa övertryck:
Täthet vid -400 Pa undertryck : C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Uppgifter i enlighet med ekodesigndirektivet:

Fläktdata

 
Max. total verkningsgrad (A–D) 69,5
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62 N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 85,9 N
 

Motordata (optimal driftspunkt)

EC-motor Med motorstyrenhet (VSD)
Upptagen effekt 1,06 kW
Luftflöde 3 205 m³/h
Totaltryck 770 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3 105

Förutsättningar:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Tryckförhållande < 1,11
- Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Måttritningar

CX3050, måttritningar 

Måttritning, CX3050 Left (mått i mm) 

CX3050L-mått 

 

Måttritning, CX3050 Right (mått i mm) 

CX3050R-mått

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, CX3050

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

Kurva-temperaturverkningsgrad-CX3050
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet

streckad linje

Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 % RH
Uteluft = -10 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

kort-lång-streckad-linje

Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 0,8
fet linje
Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning 

Temperaturverkningsgrad för CX-aggregat visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:
Tilluft-frånluft-formel
Temperaturverkningsgrad-formel
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

Ljuddata, CX3050

LJUDEFFEKTNIVÅ
vid luftflöde 781 l/s och 250 Pa externt tryck

LWA 
[dB(A)]

Till kanal, uteluft  66
Till kanal, tilluft 80
Till kanal, frånluft 68
Till kanal, avluft 82
Till omgivningen 57

För exakta ljuddata hänvisar vi till vårt produktvalsprogram EXselectPRO.

Tekniska data för kyl- och värmebatterier

Tekniska data för kyl- och värmebatterier för CX3050

Inbyggt vattenvärmebatteri (HW)

Data 
Effekt 14,67 kW
Antal rader med rör  2 st.
Antal kretsar  1 st.
Frontyta (H x B)  1 370 x 190 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  3,20 mm
Vikt (utan vätska) 11,4 kg
Vatteninnehåll 2,0 l

Kanalmonterat förvärmningsbatteri (PHE)

Data
Effekt 14 kW
Lägsta luftflöde  1 365 m³/h
Steg  2 steg
Styrning ON/OFF
Vikt  49 kg

Kanalmonterat eftervärmningsbatteri (AHE)

Data  
Effekt  7,0 kW 14 kW 
Lägsta luftflöde   895 m³/h
1365 m³/h
Steg 2 steg 2 steg
Styrning 1 steg: ON/OFF
1 steg: 0–10 V
1 steg: ON/OFF
1 steg: 0–10 V
Vikt 46 kg  50 kg

Kanalmonterat kyl-/värmebatteri (CW)

 Data 
 Effekt 7,22 kW
 Antal rader med rör  3 st.
 Antal kretsar  4 st.
 Frontyta (H x B)  570 x 444 mm
 Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
 Lamellavstånd  2,80 mm
 Vikt (utan vätska) 12,0 kg
 Vatteninnehåll 3,3 l

Samla allt om produktserien CX3050

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här