CX3040

Tekniska data

Tekniska data, CX3040

Aggregatdata:
Min. luftflöde vid 250 Pa  60 l/s
Max. luftflöde vid 250 Pa
597 l/s
Upptagen effekt 1 580 W
Strömförsörjning 1x230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström

7,0 A

Vikt driftklart aggregat 286 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C till +35 °C
Temperatur, omgivningar (drift) -25 °C till +50 °C
Temperatur, omgivningar (transport och förvaring) -40 °C till +60 °C
Filterurval:

ePM10 50 % (M5)
ePM1 50 % (F7)
ePM1 80% (F9) (kanalmonterad filterbox)

Standardfilter:
Filter, tilluft 
Filter, frånluft

 

ePM1 50 % (F7)
ePM10 50 % (M5)

Skåpdata:

Korrosionsklass
Isoleringsklass
Köldbryggeklass
Täthet vid 700 Pa övertryck:
Täthet vid -400 Pa undertryck : C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Uppgifter i enlighet med ekodesigndirektivet:

Fläktdata

 
Max. total verkningsgrad (A–D) 65,6
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62 N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 82,6 N
 

Motordata (optimal driftspunkt)

EC-motor Med motorstyrenhet (VSD)
Upptagen effekt 0,768 kW
Luftflöde 2 524 m³/h
Totaltryck 654 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2 638

Förutsättningar:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Tryckförhållande < 1,11
- Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Måttritningar

CX3040, måttritningar 

Måttritning, CX3040 Left (mått i mm) 

CX3040L-mått 

 

Måttritning, CX3040 Right (mått i mm) 

CX3040R-mått

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, CX3010

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

Kurva-temperaturverkningsgrad-CX3040
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet

streckad linje

Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 % RH
Uteluft = -10 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

kort-lång-streckad-linje

Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 0,8
fet linje
Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning 

Temperaturverkningsgrad för CX-aggregat visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:
Tilluft-frånluft-formel
Temperaturverkningsgrad-formel
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

Ljuddata, CX3040

LJUDEFFEKTNIVÅ
vid luftflöde 597 l/s och 250 Pa externt tryck

LWA 
[dB(A)]

Till kanal, uteluft  58
Till kanal, tilluft 75
Till kanal, frånluft 59
Till kanal, avluft 77
Till omgivningen 49

* För exakta ljuddata hänvisar vi till vårt produktvalsprogram EXselectPRO.

 

 

Tekniska data för kyl- och värmebatterier

Tekniska data för kyl- och värmebatterier för CX3040

Inbyggt vattenvärmebatteri (HW)

Data 
Effekt 12,84 kW
Antal rader med rör  2 st.
Antal kretsar  1 st.
Frontyta (H x B)  1 370 x 190 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  3,20 mm
Vikt (utan vätska) 11,4 kg
Vatteninnehåll 2,0 l

Kanalmonterat förvärmningsbatteri (PHE)

Data
Effekt 11,0 kW
Lägsta luftflöde  1 075 m³/h
Steg  2 steg
Styrning ON/OFF
Vikt  46 kg

Kanalmonterat eftervärmningsbatteri (AHE)

Data  
Effekt 5,50 kW  11,0 kW
Lägsta luftflöde    820 m³/h  1075 m³/h
Steg 1 steg   2 steg
Styrning 0–10 V  1 steg: ON/OFF
1 steg: 0–10 V
Vikt 43 kg   47 kg

Kanalmonterat kyl-/värmebatteri (CW)

Data 
Effekt 5,22 kW
Antal rader med rör  3 st.
Antal kretsar  6 st.
Frontyta (H x B)  570 x 381 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  2,50 mm
Vikt (utan vätska) 11,5 kg
Vatteninnehåll 2,8 l

Samla allt om produktserien CX3040

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här