CX3020

Tekniska data

Tekniska data, CX3020

Aggregatdata:
Min. luftflöde vid 200 Pa 28 l/s
Max. luftflöde vid 200 Pa
211 l/s
Upptagen effekt 560 W
Strömförsörjning 1x230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström

4,2 A

Vikt driftklart aggregat 164 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C till +35 °C
Temperatur, omgivningar (drift) -25 °C till +50 °C
Temperatur, omgivningar (transport och förvaring) -40 °C till +60 °C
Filterurval:

ePM10 50 % (M5)
ePM1 50 % (F7)
ePM1 80% (F9) (kanalmonterad filterbox)

Standardfilter:
Filter, tilluft 
Filter, frånluft

 

ePM1 50 % (F7)
ePM10 50 % (M5)

Skåpdata:

Korrosionsklass
Isoleringsklass
Köldbryggeklass
Täthet vid 700 Pa övertryck:
Täthet vid -400 Pa undertryck : C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Uppgifter i enlighet med ekodesigndirektivet:

Fläktdata

 
Max. total verkningsgrad (A–D) 61,70
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62 N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 82,7 N
 

Motordata (optimal driftspunkt)

EC-motor Med motorstyrenhet (VSD)
Upptagen effekt 0,16 kW
Luftflöde 705 m³/h
Totaltryck 458 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2 865

 Förutsättningar:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Tryckförhållande < 1,11
- Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Måttritningar

CX3020, måttritningar 

Måttritning, CX3020 Left (mått i mm) 

CX3020L-mått 

 

Måttritning, CX3020 Right (mått i mm) 

CX3020R-mått

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, CX3020

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

CX3020-temperaturverkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet

streckad linje

Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 % RH
Uteluft = -10 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

kort-lång-streckad-linje

Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 0,8
fet linje
Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning 

Temperaturverkningsgrad för CX-aggregat visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:
Tilluft-frånluft-formel
Temperaturverkningsgrad-formel
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

Ljuddata, CX3020

LJUDEFFEKTNIVÅ
vid luftflöde 211 l/s och 200 Pa externt tryck

LWA 
[dB(A)]

Till kanal, uteluft  56
Till kanal, tilluft 75
Till kanal, frånluft 57
Till kanal, avluft 75
Till omgivningen 45

För exakta ljuddata hänvisar vi till vårt produktvalsprogram EXselectPRO.

Tekniska data för kyl- och värmebatterier

Tekniska data för kyl- och värmebatterier för CX3020

Inbyggt vattenvärmebatteri (HW)

Data 
Effekt 5,38 kW
Antal rader med rör  2 st.
Antal kretsar  1 st.
Frontyta (H x B)  870 x 95 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  2,5 mm
Vikt (utan vätska) 6,7 kg
Vatteninnehåll 0,7 liter

Kanalmonterat förvärmningsbatteri (PHE)

Data
Effekt 5,0 kW 
Lägsta luftflöde 505 m³/h 
Steg  1 steg
Styrning ON/OFF
Vikt  30 kg

Kanalmonterat eftervärmningsbatteri (AHE)

Data
Effekt 5,0 kW 
Lägsta luftflöde 505 m³/h 
Steg  1 steg
Styrning 0–10 V
Vikt  31 kg

Kanalmonterat kyl-/värmebatteri (CW)

Data 
Effekt 2,33 kW
Antal rader med rör  3 st.
Antal kretsar  2 st.
Frontyta (H x B)  325 x 254 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  2,5 mm
Vikt (utan vätska) 6,6 kg
Vatteninnehåll 1,2 l

Samla allt om produktserien CX3020

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här