CX3010

Tekniska data

Tekniska data, CX3010

Aggregatdata:
Min. luftflöde vid 200 Pa 15 l/s
Max. luftflöde vid 200 Pa
144 l/s
Upptagen effekt 452 W
Strömförsörjning 1x230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström

3,4 A

Vikt driftklart aggregat 125 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C till +35 °C
Temperatur, omgivningar (drift) -25 °C till +50 °C
Temperatur, omgivningar (transport och förvaring) -40 °C till +60 °C
Filterurval:

ePM10 50 % (M5)
ePM1 50 % (F7)
ePM1 80% (F9) (kanalmonterad filterbox)

Standardfilter:
Filter, tilluft 
Filter, frånluft

 

ePM1 50 % (F7)
ePM10 50 % (M5)

Skåpdata:

Korrosionsklass
Isoleringsklass
Köldbryggeklass
Täthet vid 700 Pa övertryck:
Täthet vid -400 Pa undertryck : C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Uppgifter i enlighet med ekodesigndirektivet:

Fläktdata

 
Max. total verkningsgrad (A–D) 56,9
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62 N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 77,6 N
 

Motordata (optimal driftspunkt)

EC-motor Med motorstyrenhet (VSD)
Upptagen effekt 0,15 kW
Luftflöde 560 m³/h
Totaltryck 512 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 4 710

Förutsättningar:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Tryckförhållande < 1,11
- Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Måttritningar

CX3010, måttritningar 

Måttritning, CX3010 Left (mått i mm) 

CX3010L-mått 

Måttritning, CX3010 Right (mått i mm) 

CX3010R-mått

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, CX3010

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

CX3010-Temperaturverkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet

streckad linje

Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 % RH
Uteluft = -10 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

kort-lång-streckad-linje

Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 0,8
fet linje
Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/30 % RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning 

Temperaturverkningsgrad för CX-aggregat visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:
Tilluft-frånluft-formel
Temperaturverkningsgrad-formel
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

Ljuddata, CX3010

LJUDEFFEKTNIVÅ
vid luftflöde 144 l/s och 200 Pa externt tryck

LWA 
[dB(A)]

Till kanal, uteluft  60
Till kanal, tilluft 79
Till kanal, frånluft 60
Till kanal, avluft 79
Till omgivningen 48

* För exakta ljuddata hänvisar vi till vårt produktvalsprogram EXselectPRO.

 

 

Tekniska data för kyl- och värmebatterier

Tekniska data för kyl- och värmebatterier för CX3010

Inbyggt vattenvärmebatteri (HW)

Data 
Effekt 2,89 kW
Antal rader med rör  2 st.
Antal kretsar  1 st.
Frontyta (H x B)  620 x 95 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  2,8 mm
Vikt (utan vätska) 5,0 kg
Vatteninnehåll 0,5 l

Kanalmonterat förvärmningsbatteri (PHE)

Data
Effekt 3,0 kW 
Lägsta luftflöde 305 m³/h
Steg  1 steg
Styrning ON/OFF
Vikt  27 kg

Kanalmonterat eftervärmningsbatteri (AHE)

Data
Effekt 3,0 kW 
Lägsta luftflöde     305 m³/h
Steg  1 steg
Styrning 0–10 V
Vikt  28 kg

Kanalmonterat kyl-/värmebatteri (CW)

Data 
Effekt 1,48 kW
Antal rader med rör  3 st.
Antal kretsar  1 st.
Frontyta (H x B)  200 x 254 mm
Anslutningsdimension  DN15 (½ tum)
Lamellavstånd  2,5 mm
Vikt (utan vätska) 5,6 kg
Vatteninnehåll 0,9 l

Samla allt om produktserien CX3010

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här