CX3000, undertaksaggregat

CX3000

Undertaksaggregat i 6 storlekar,
luftflöden 15 – 943 l/s

 • För montering över nerhängt undertak
 • Mycket kompakt med stor effekt
 • Finns i Left- och Right-modell
 • Låg ljudnivå
 • EXcon-automatik
 • Flexibla gångjärn med flera öppningsmöjligheter
 • Uppfyller hygienstandard VDI 6022

CX3000 Configurator
Download programfil version 1.7.2.4.

Beskrivning

CX3000 undertaksaggregat

Beskrivning av CX3000-serien

CX3000 undertaksaggregat finns i sex storlekar med luftflöden på upp till 943 l/s (ERP18). CX3000 är konstruerat för inbyggnad i ett nedhängt tak, för montering i undertak eller bjälklaget. CX3000 är en mycket utrymmesbesparande lösning som är lämplig såväl för renoveringsprojekt som nybyggnation. 

CX3000 kan väljas i en Left- eller Right-version. Som tillbehör kan man beställa vattenvärmebatteri (HW) för inbyggnad samt ytterligare batterier för kanalmontering: elektriskt förvärmningsbatteri (PHE), elektriskt eftervärmningsbatteri (AHE) och/eller kyl-/värmebatteri (CW).

CX3000 styrs av den avancerade EXcon-automatiken.

CX3000-open doors

 

Luckor

CX3000 har gångjärnsluckor som kan öppnas på båda sidor. Om placering och utrymme gör det svårt att få plats med nedhängande luckor kan vi leverera skenor (tillbehör) som monteras under aggregatet, så att luckorna kan demonteras och läggas på skenorna medan service utförs på anläggningen.

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

Leverans

CX3000-serien är en lagervara, där leverans av aggregat samt valda tillbehör kommer att ske direkt från centralt lager i Europa.

Konfiguration:

Använd ExselectPro konfigurationsverktyg för att beräkna lösningen, välja rätt storlek och sätta samman de tillbehör som projektet föreskriver. 

Alla CX3000-aggregat levereras som en standard basmodell antingen som höger- eller vänstervariant. Tillbehör levereras separat som sats/delar och monteras i samband med installationen av aggregatet.   

Driftsättning:

Alla CX3000 måste tas i drift för att säkerställa att aggregatet är korrekt inställt. Detta görs via ett windowsprogram, CX3000 Configurator, som kan laddas ner via länk högst upp på sidan.

Konfigurationen sker med en LAN-kabel ansluten till Excon-Master-modulen och en dator.

EXcon-master-med-kabel-och-dator


 

 

Kapacitetsområden

CX3000, kapacitetsdiagram

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammet EXselectPRO.

CX3000-Kapazitätsbereiche

Konstruktion

CX3000, konstruktion

Det kompakta aggregatet är konstruerat i enlighet med den tyska hygiennormen VDI6022, som garanterar ett aggregat som är tillgängligt för service och där det inte bildas mögelsvampar eller andra bakterier i de använda materialen, vilket kan försämra luftens kvalitet. Du kan läsa mer om VID under certifikat längre ner på sidan.

Skåpet

 
 
CX3000-skåp-detalj 

Skåpet är tillverkat av 0,8 mm galvaniserat stål, korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN/IOS 12944-2 och isolerat med 50 mm mineralull. Det ger låg ljudnivå i omgivningen.

 

  

Motströmsvärmeväxlare

Motströmsvärmeväxlare

Värmeåtervinningen sker via en motströmsvärmeväxlare i aluminium med mycket hög verkningsgrad. (Verkningsgrad utan kondensering 80–85 %, med kondensering upp till 95 %.)

Det integrerade bypasspjället används för att vid behov leda uteluften förbi värmeväxlaren, t.ex. vid temperaturreglering, nattkylning samt avfrostning. (För avfrostning är det ett absolut måste med ett eftervärmningsbatteri.)Motorsektioner 

 

CX3000-motorsektion

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad, som uppfyller kraven i Ecodesign-direktivet.

 

 


Fläkthjul

 

CX3000-komposithjul 

CX3000 är utrustat med ett optimerat centrifugalhjul med bakåtböjda rotorblad.

Hjulet är av komposit och dess utformning ger stor effekt vid låg energiförbrukning.För- och eftervärmningsbatterier samt kyl-/värmebatteri

kyl-värmebatteri-värmebatteri
 

Tillbehör till CX3000:
HW: Vattenvärmebatteri för inbyggnad
PHE: Kanalmonterat elektriskt förvärmningsbatteri
AHE: Kanalmonterat elektriskt eftervärmningsbatteri
CW: Kanalmonterat kyl-/värmebatteri 

Tekniska data för de olika värme- och kyl-/värmebatterierna finns under varje enskild storlek.

 
AHUC – Huvudkort

 

CX3000-controlbox

Den lättåtkomliga anslutningsboxen med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och service. Läs mer om elektrisk anslutning i handboken ”Elguide för CX3000”


 

Panelfilter

 

Filter-F7 

 

Panelfilter för tilluft och frånluft – filtren är enkla att byta ut.

Filtren finns i följande filterklasser:
Frånluft: ePM10 50 % (M5)
Tilluft: ePM1 50 % (F7)


Se filterstorlek under tekniska data för respektive CX-storlek.

Filterbox

F9-filterbox


Extra filterbox för bättre inomhusklimat

Det är möjligt att sätta in en kanalmonterad filterbox efter aggregatet på tilluftssidan. 

Filterklass: ePM1 80 % (F9)


Automatik

CX3000

Automatik till CX3000

Alla CX3000 levereras med integrerad EXcon-automatik som säkrar optimal styrning av inomhusklimatet för i stort sett alla applikationsområden.

EXcon-automatiken används för styrning av bland annat luftflöden, värme och kyla. Hur och när automatiken skiftar mellan de inbyggda funktionerna ställs in i driftsprogrammet.

Driften av anläggningen övervakas konstant av EXcon-automatiken, som skyddar mot motströmsvärmeväxlaren mot isbildning, mot frostsprängning av vattenvärme- och kylvärmebatteri, samt skyddar mot överhettning av elvärmebatterierna.

Med hjälp av de tre integrerade protokollen BACnet IP, Modbus TCP/IP eller Modbus RTU är det enkelt att övervaka i stort sett alla parametrar via BMS och styra driften av anläggningen.

Med EXcon-automatikens många funktioner är det möjligt att optimera och anpassa driften av anläggningen så att den mest energieffektiva regleringen uppnås, t.ex. genom att kompensera för utetemperaturen, ändra regleringen beroende på sommar- eller vintersäsong, begränsa aktiv kyla eller värme, automatiskt sänka temperaturbörvärdet och kyla ned byggnaden på natten under de varma sommarperioderna.

 

Integrerade funktioner i EXcon-automatiken för CX3000:

 • Automatisk sänkning av temperaturen vid låg drift
 • Larm- och datalogg
 • Styrning efter dags-, vecko- eller kalenderschema
 • Förlängd drift under perioder
 • Extern växling mellan regleringsnivåer
 • Larm via e-post (kräver lokal e-postserver)
 • Sommarnattskylning
 • Utetemperaturkompensering
 • Automatisk växling mellan sommar- och vintertid
 • Filterövervakning via tryckmätning
 • Portallösning med samlad övervakning av fem anläggningar
 • Anslutning till CTS/BMS via BACnet IP, Modbus TCP eller RTU (mer än 900 register)
 • Två konfigurerbara digitala ingångar för:
  - Brandlarm (fabriksinställning)
  - AHU nödstopp
  - Manuell överstyrning till lågt varvtal
  - Manuell överstyrning till medelhögt varvtal
  - Manuell överstyrning till högt varvtal (fabriksinställning)
  - Frostlarm:
  - Extern start/stopp
  - Extern återställning av larm
 • Två konfigurerbara utgångar för:
  - Driftsignal (fabriksinställning)
  - A-larm (fabriksinställning)
  - B-larm
  - Larmåterställning
  - Sommarnattskylning aktiv
  - Sommarsäsong aktiv

 

Styrningsformer

EXcon-automatiken ger olika regleringsmöjligheter, där de större CX-modellerna också kan erbjuda tryckstyrd reglering. Nedan finns en översikt över möjligheterna: 

CX3010-3020:

 • Temperaturstyrd avfrostning med modulerande bypass-spjäll
 • Statisk övervakning av filtertryckförlust
 • Drift av elvärmebatterier frigörs med hjälp av termostat som skyddar mot överhettning vid låga luftflöden.
 • Regleringsmöjligheter:
  - Konstant tryck (kräver tryckgivare som tillbehör)
  - Konstant CO2
  - Konstant motorvarvtal
 • Temperaturregleringar:
  - Konstant tilluft
  - Konstant rum
  - Konstant frånluft
  - Temperaturskillnad mellan tilluft och frånluft
 • Värme- och kylbatterier:
  - Förvärmningsbatteri, el
  - Värmebatteri, el
  - Värmebatteri, vatten
  - Kylbatteri, vatten
  - Kyl-/värmebatteri
 • Automatiskt frostskydd av vattenvärmebatteri och kyl-/värmebatteri
 • Tre regleringssteg – lågt, medel eller högt varvtal

CX3030-3060

 • Luftflödesmätning, justerbar med K-faktor
 • Dynamisk tryckstyrd avfrostning med ON/OFF bypass-spjäll enligt timer
  - Möjlighet att välja temperaturstyrd avfrostning med modulerande bypass-spjäll
 • Dynamisk övervakning av filtertryckfall beroende på luftflöde
  - Möjlighet att välja statisk övervakning av filtertryckfall
 • Drift av elvärmebatterier beroende på luftflöde 
 • Regleringsmöjligheter:
  - Konstant luftflöde.
  - Konstant tryck (kräver tryckgivare som tillbehör)
  - Konstant CO2
  - Konstant motorvarvtal
  - Dynamiskt tryck (kräver tryckgivare som tillbehör)
 • Temperaturregleringar:
  - Konstant tilluft
  - Konstant rum
  - Konstant frånluft
  - Temperaturskillnad mellan tilluft och frånluft
 • Värme- och kylbatterier:
  - Förvärmningsbatteri, el
  - Värmebatteri, el – 2 storlekar
  - Värmebatteri, vatten
  - Kylbatteri, vatten
  - Kyl-/värmebatteri, vatten
 • Automatiskt frostskydd av vattenvärmebatteri och kombibatteri
 • Tre regleringssteg – lågt, medel eller högt varvtal

 

 

 

Frostskydd

CX3000, Frostskydd 

Bypass-avfrostning 

CX3000 är konstruerat med bypass-avfrostning. Det innebär att uteluften i större eller mindre grad leds förbi värmeväxlaren och direkt till eftervärmningsbatteriet vid risk för isbildning. Detta ställer högre krav på eftervärmebatteriets effektivitet, men i gengäld slipper man ett kostsamt förvärmebatteri.

Deicing-bypass-diagram  

Eftervärmningsbatteri och avfrostningsfunktionen:

Avfrostningssituationen visas ovan, här ingår ett eftervärmningsbatteri. Med eftervärmningsbatteri säkerställs det att tilluftens temperatur inte sjunker drastiskt i samband med avfrostningsprocessen och att komforttemperaturen upprätthålls.

Förvärmningsbatteri och avfrostningsfunktionen: 

För att undvika eventuell isbildning kan utelufttemperaturen hållas på en säker nivå med ett förvärmningsbatteri. Med förvärmningsbatteriet säkerställs att uteluftens temperatur aldrig sjunker under den kritiska punkten där det finns risk för isbildning i värmeväxlaren.

Vilken metod ska man välja?

Värmeväxlaren kan frostskyddas på två sätt:

 • Temperaturstyrt
 • Tryckstyrt (endast CX3030-3060)

Om aggregatet kan köra tryckstyrd avfrostning är det möjligt att under driftsättningen välja mellan tryckstyrd eller temperaturstyrd avfrostning 

Med temperaturstyrd avfrostning bedöms risken för att värmeväxlaren har begynnande isbildning, medan det vid tryckstyrd avfrostning mer exakt mäts hur mycket isbildning som finns i värmeväxlaren.

Frostskydd via temperaturgivare

Allmänt:

Spjället på motströmsvärmeväxlaren styrs med en modulerande signal från EXcon-styrningen. Motströmsvärmeväxlaren skyddas mot isbildning genom att avluftstemperaturen registreras, efter att frånluften har passerat värmeväxlaren.

Så här fungerar temperaturstyrt frostskydd

Vid en avluftstemperatur under det inställda värdet i EXcon-automatiken (frostskydd + frostskydd P-band) överstyrs bypass-spjället modulerande till 100 % öppet. Ju mer avluftstemperaturen sjunker under denna punkt, desto mer öppnas bypass-spjället modulerande mot 100 % öppet. Om avluftstemperaturen når det värde som ställts in i frostskyddet är bypass-spjället 100 % öppet.

Därmed passerar uteluften förbi värmeväxlaren och frånluften från rummet passerar därmed genom motströmsväxlaren. Denna funktion leder, tack vare den relativt höga rumstemperaturen, till att isbeläggningen på värmeväxlaren tinar.

Frostskydd via trycktransmitter (endast CX3030-60)  

Allmänt:

Värmeväxlaren skyddas mot isbildning genom att mäta tryckfallet över växlaren. Det aktuella tryckfallet mäts med en trycktransmitter med mätpunkter på båda sidor av värmeväxlaren.

Avfrostning av värmeväxlaren startar när det aktuella tryckfallet över växlaren överstiger den beräknade punkten i parametern Aktuellt avfrostningstryck.

Det beräknade börvärdet är en beräkning av den procentuella ökningen av tryckfallet över växlaren. Avfrostning startar om tryckfallet över växlaren överstiger det inställda värdet (Avfrostningstryck dynamiskt i %) i förhållande till en isfri och ren växlare. EXcon-automatiken utför en exakt mätning av tryckfallet över den isfria och rena värmeväxlaren när funktionen Mätning aktiveras.

Under avfrostning öppnas bypass-spjället 100 % under den inställda avfrostningstiden, varefter det återigen intar den position som temperaturregleringen har beräknat.
Under avfrostningsperioden, då bypass-spjället är öppet, kommer tilluftstemperaturen i stället att upprätthållas av eftervärmningsbatteriet. 

Ecodesign

Ecodesign

Ecodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ecodesign, läs mer om Exodesign under Institut

ECO-design logotyp

Ecodesigndata

Länk till ecodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Nerladdning , där vi har placerat Ecodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om en annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.

Tillbehör

Tillbehör till CX3000

 1. 2-tums HMI-pekskärm
 2. Vattenvärmebatteri för inbyggnad (HW)
 3. Elektriskt förvärmningsbatteri (PHE)
 4. Elektriskt eftervärmningsbatteri (HE)
 5. Kylbatteri (CW)
 6. Filterbox ISO ePM1 80 % (F9) för kanalmontering 
 7. Skjutskenor för luckor
 8. Anslutningsdel
 9. PIR-sensor 
 10. Tryckgivarsats (2 st. sensorer)
 11. CO2-givare – rum (Aldes)
 12. CO2-givare – kanal
 13. Temperaturgivare – rum
 14. Temperaturgivare – utomhus
 15. Rökdetektor
 16. BT40-70 brandtermostat
 17. Utbyggnadsmodul med tre spolar
 18. Vattenlås för kondensavlopp
 19. Avstängningsspjäll med fjäderretur (uteluft/avluft)

1.

Room – Touch för EXcon

2.

HW-inbyggt-vattenvärmebatteri

 

3. 

PHE-till-CX3000

4. 

PHE-till-CX3000

5. 

CCW-för-CX3000-

6.

F9-filterbox

7. 

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

8. 

Reducerstycke-CX3010-3020

9.

Novema PIR-sensor

10.

PTH4000, PTH-6202, tryckgivare

11.

CO2-sensor

12.

TS Room

13.

Novema rumsgivare

14.

TTH-6040-O

15.

UG30 och UG-3-a40 rökdetektor


16.

BT40-70 brandtermostat

17.

Eneko-3-coils-extension-modul

18. 

Siphon till VEX40T


19. 

Avstängningsspjäll

   

Samla allt om produktserien CX3000, undertaksaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här