VIR – Tilluftsdon

VIR – Tilluftsdon
Allmänt

EXHAUSTO tilluftsdon VIR används för inblåsning i samband med ventilationssystem där det finns behov för låg bullernivå samt en riktad luftström.

VIR tilluftsdon kan monteras överallt. Donet är försedd med en vridbar ventiltallrik som gör det möjligt att ställa in luftspalten till den önskade kapaciteten. Den riktade sektorplattan har 180° spridning, vilket gör donet särskilt lämplig att monteras i takhörn eller vägg. Om donet skall monteras centralt i lokalen tas sektorplattan bort.

Tilluftsdonet kan monteras direkt i spirorör med hjälp av den medföljande bajonettfattningen. En pålimmad skumgummiring säkerställer täthet mellan don och bajonettfattning. VIR-donet är tillverkad av vitlackerad stålplåt, RAL9003.

Måttritning

VIR

VIR målskitse

 


Nominell diameter
Ød, mm
ØD, mm
VIR100 100 135
VIR125 125 165
Kapacitetsdiagram

VIR

Diagrammen visar kapaciteten med styrventilen monterad i rörstosen. I diagrammen kan volymström qv (l/s och m3/h), totaltryckfall pt (Pa), kastlängd L02 (m) och A-viktad ljudeffektnivå (LWA) avläsas för olika inställningar a (mm) samt med och utan sektorplatta.

VIR100 med sektorplatta

VIR100 kapacitetskurve med sektorplade

 

VIR100 utan sektorplatta

VIR100 kapacitetskurve uden sektorplade

VIR125 med sektorplatta

VIR125 kapacitetskurve med sektorplade

 

VIR125 utan sektorplatta

VIR125 kapacitetskurve uden sektorplade

 

Ljuddata

VIR

Ljudeffektnivå i oktavband Lw (dB)
Ljudeffektnivå Lw (dB) = LWA + Kok
LWA avläses i kapacitetsdiagrammen. Konstanten Kok avläses i nedanstående diagram

VIR med sektorplatta

Ventil Medelfrekvens (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
VIR100 -2 -2 -4 -6 -8 -8 -16
VIR125 -1 -1 -1 -4 -12 -19 -33
Tol. 6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3

 

VIR utan sektorplatta

Ventil Medelfrekvens (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
VIR100 -6 -2 -3 -5 -8 -9 -15
VIR125 0 1 -1 -5 -15 -21 -33
Tol. 6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3

 

Egenljuddämpning, DL (dB)

Ventil Medelfrekvens (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
VIR100 18 13 11 9 8 7 8
VIR125 16 11 9 9 7 6 5
Tol. 6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3
Kastlängd och spridningsbild

VIR

Kastlängd och spridningsbild med sluthastighet L0,2 m/s.

Kastlängden L0,2 definieras som det största avståndet från centrum av donet till isovelen 0,2 m/s. Kastlängden anges vid armaturen monterad i taket.

Spridningsbild VIR

 

Med sektorplatta (excentrisk):                                  Utan sektorplatta (centrerad):

VIR spredningsbillede

Strålning Spreading ritning A + B
Maximal vertikal höjd, bv [m]:
Inställning a [mm] Δt
 ±0 K -10 K
 4 bv = 0,04 x l02 bv = 0,064 x l02
 12 bv = 0,04 x l02
bv = 0,075 x l02


Strålning Spreading ritning C
Maximal horisontell bredd, bh [m]:
Inställning a [mm] Δt
 ±0 K -10 K
 4 bh = 1,45 x l02 bh = 1,15 x l02
 12 bh = 1,45 x l02
bh = 1,09 x l02


Strålning Spreading ritning D
Maximal horisontell bredd, bh [m]:
Inställning a [mm] Δt
 ±0 K -10 K
 4 bh = 2 x l02 bh = 2 x l02
 12 bh = 2 x l02
bh = 2 x l02
Inställning/luftflöde

VIR utan sektorplatta

Ventil monterad i   Inställning a (mm)
VIR100
a  2 4 6 9 12
Kanal 
k 1,09 1,56 2,11 2,81 4,31
VIR125 a 4 6 9 12 15
Kanal  
k 1,95 2,99 4,41 5,72 7,41

 

VIR med sektorplatta

Ventil monterad i   Inställning a (mm)
VIR100
a  2 4 6 9 12
Kanal 
k 0,882 1,45 1,75 2,49 2,89
VIR125 a 4 6 9 12 15
Kanal  
k 1,97 2,65 3,40 4,23 4,77

Beräkning av luftflöde:

Formula airflow

Samla till allt om produktserien VIR – Tilluftsdon

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här