URH – Frånluftsventil

URH – Frånluftsventil
Allmänt

URH-ventilen används huvudsakligen för frånluft. I speciella fall kan URH-ventilen användas som tilluftsventil monterad i vägg (dock med relativt lång kastlängd).

Ventilen har en låg ljudtrycksnivå, även om tryckfallet är relativt stort.

URH-ventilen är tillverkad av stålplåt som är epoxymålad vit (RAL 9010) och passar direkt i spiroröret med hjälp av bajonettfattning (medföljer som standard). Installationsramen är tillverkad av galvaniserat stål.

1: Konusdel
2: Låsmutter
3: Hylsa

 

URH

Måttritning

URH

 

URH målskitse

Modell øW, mm øD, mm H, mm
URH100 140 99 13
URH125 165 124 13
URH160 200 159 13
Kapacitet och ljud

URH

Kapacitet
Volymström qv (m3/h), totaltryckfall pt (Pa), samt ljudnivå LpA (dB(A)) avläses i diagrammen.

Tryckfall Δpt
Diagrammen anger tryckfallet i pt (Pa) som totaltryckfall.

Ljudnivå LpA
Diagrammen anger ljudnivån LpA (dB(A)) vid en rumsdämpning på 4 dB

 

URH100

Exempel:
Krav: qv = 54 m3/h (15 l/s)   Val: URH100  
  ΔPtot = 100 Pa      ΔPtot = 100 Pa 
  LpA ≤ 30 dB(A)      LpA ≤ 30 dB(A)
          Inställning A = - 2 mm

 

URH125

URH160

Egenljuddämpning

URH

Ventilens egendämpning ΔL (dB) inklusive slutreflektionen som motsvarar inloppsdiametern, se tabell.

Modell Medelfrekvens (Hz) ΔL (dB) 
125 250 500 1000 2000 4000
URH100 23 18 15 13 11 6
URH125 18 16 13 11 9 6
URH160 18 14 10 11 8 7
Inreglering

Luftinjustering av frånluft

 

URH indregulering

Volymströmmen inregleras vid placering av en mätsond inne bakom ventilen som bilden visar. Tryckskillnaden (Δpm) mellan mätsonden och rummet mäts. Man hittar rätt inställning för att erhålla önskad luftflöde med hjälp av inregleringsschemat och mätningen. Konen ska spännas fast när rätt inställning har hittats.

URH100 (A)
Koefficient (k)

A -15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12
k 0,43 0,63 0,83 1,02 1,22 1,42 1,65 1,88 2,11 2,33

 
URH125 (A)
Koefficient (k)

A -15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15
k 0,65 0,92 1,22 1,53 1,84 2,17 2,52 2,83 3,14 3,46 3,77

 
URH160 (A)
Koefficient (k)

A -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18
k 1,16 1,51 1,90 2,31 2,75 3,25 3,73 4,22 4,67 5,12 5,58

 
Luftflödet beräknas med: qv = k • √Δpm (l/s)

Inbyggnadsförhållande

URH

Vid inbyggnad direkt efter 90° böj eller efter T-stycke ska mätningen ΔPm korrigeras i enlighet med nedanstående tabell.

Modell URH enkelt kanal URH bøjet kanal URH dobbelt kanal
URH100 Δpm = Δp ΔPm = ΔP
URH125 Δpm = Δp Δpm = 0,98 Δp
URH160 Δpm = Δp Δpm = 1,04 Δp

Samla allt om produktserien URH – Frånluftsventil

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här