Boxfläkt – förutsättningar för ljuddata

Fläktarna ska monteras med ljuddämpare i kanalsystemet enligt de krav på ljudnivå som gäller i området som ska ventileras.

För att uppfylla gällande normer ska kanalsystemet isoleras för att begränsa ljudöverföring, värmeförluster och kondensation.

Ljudeffektnivåerna används som underlag för att beräkna ljudtrycksnivån i fläktens betjäningsområde samt nödvändig ljuddämpning i kanalsystemet. 

Begrepp:

KW 

Korrektionsvärde för beräkning av ljudeffekt i oktavband

KWA 

Korrektionsvärde för beräkning av A-viktad ljudeffekt 

KpA 

Korrektionsvärde för beräkning av A-viktat ljudtryck

 LW  Ljudeffektnivå i dB, referens 1 pW, tolerans: ±3 dB
I – IV Driftsområden
LW1  Ljudeffektnivå till sugkanal (mätt enligt ISO 5136) LW1 = LWA1 + KW  (LWA1 avläses i diagrammet)
LW2:  Ljudeffektnivå till sugkanal (mätt enligt ISO 5136) LW1 = LWA1 + KW (LWA1 avläses i diagrammet)
LW3:  Ljudeffektnivå till sugkanal (mätt enligt ISO 3744) LW1 = LWA1 + KW (LWA1 avläses i diagrammet)
 LWA3:  A-viktad ljudeffektnivå till omgivningarna LWA3 = LWA1 + KW (LWA1 avläses i diagrammet)
 LpA3:

Ljudtrycksnivå dB(A) på 1 meters avstånd vid halvsfärisk ljudutbredning i fritt fält och med isolerade anslutningskanaler

 LpA3 = LWA1 + KpA (LWA1 avläses i diagrammet)

 

Se beräkningsexempel för BESF200-4-1FC

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här