Regler för NRVU-aggregat

NRVU är en förkortning av Non-Residential Ventilation Unit

NRVU-aggregat är aggregat med ett nominellt luftflöde på över 1 000 m³/h.

Direktivet

Kraven i Ekodesigndirektivet handlar huvudsakligen om:

  • Fläktarnas strömförbrukning (SFP)
  • Prestanda för den använda värmeåtervinningen

Även om definitionen av strömförbrukningens gränsvärden är komplex så är minimikraven på värmeåtervinningen klart definierade och fastställda så att:

Från 2018: Värmeväxlare minst 73 %, vätskekopplade batterier dock endast 68 %

Direktivet ställer som nämnt även krav på den specifika elförbrukningen (SFP). Detta beskrivs med en formel, som är beroende av en serie faktorer – bland annat den aktuella temperaturverkningsgraden.

VEX-översikt

För att göra det överskådligt och lättåtkomligt har EXHAUSTO tagit fram en tabell över resultaten baserat på beräkningar utifrån en nominell driftspunkt. Denna tabell innehåller information för programmering av en kompakt VEX. Längs ner på sidan finns en länk till VEX-översikten.

Beräkningsprogram

I våra beräkningsprogram kan du få svar på om ett visst aggregat uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet i en viss driftpunkt. Alla EXHAUSTOs NRVU-aggregat uppfyller kraven för 2018.

Här gäller Ekodesigndirektivet inte:

Om en ventilationsanläggning ska uppfylla Ekodesigndirektivet kan man som utgångspunkt säga att:

  • Ventilation för människor = omfattas
  • Processventilation = kan vara undantaget

Ekodesigndirektivet gäller vanligtvis inte för ”ren” processventilation, i korrosiva miljöer, vid lufttemperaturer på över 100 °C och vid transport av brännbara gaser och ångor.
 Exempel på ställen där kraven i Ekodesigndirektivet vanligtvis inte gäller:

  • Industrifläkt, där ventilationsanläggningen inte omfattar rumsventilation (för människor)
  • Datacenter, serverrum
  • Cirkulationsluftsanläggningar (< 10 % uteluftsandel)

Läs mer här:

Implementeringsguide från EU (engelsk)
FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC (engelsk)

 

Lokala krav

De enskilda EU-ländernas krav på temperaturverkningsgrad gäller inte längre utan ersätts av kraven i Ekodesigndirektivet. Däremot gäller fortfarande kravet på SEL/(SFP) eftersom detta krav gäller för det slutmonterade ventilationssystemet inkl. tryckfall i kanaler, armaturer och takhuvar, alltså den färdiga installationen. 

Nedan visas ett exempel på ett Ekodesign-förklaring, här för VEX340T

Image of Ecodesign Declaration for Institute pages

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här