Ecodesigndirektivet

Ecodesign

Ecodesign – vilken betydelse har de nya EU-kraven för dina projekt

För att reducera den europeiska energiförbrukningen ställer EU krav på energieffektiviteten hos energiförbrukande produkter, även kallat Ecodesign-direktivet (2009/125/EC).

Direktivet omvandlas till ecodesignkrav för konkreta produkter, t.ex. gränsvärden och krav på energieffektivitet. 

Läs mer om Ecodesignkrav på fläktar (gäller både för EXHAUSTOs fläktprogram och för de fläktar som är monterade i våra kompakta VEX-serier.)

Läs mer om Ecodesignkravet på ventilationsaggregat

De här sidorna kommer löpande att uppdateras med ny information om Ecodesigndirektivets krav och förordningar.

Här finns ekodesign-information för våra produkter

Fläktar:
BESB, BESF, DTV, DTH och VVR
Ekodesign-information finns under de enskilda fläktarnas tekniska data – (per storlek)

Decentrala VEX-aggregat
VEX35-2DV och VEX308

Ekodesigndata för decentrala ventilationsaggregat kan laddas ner från vårt nerladdningscenter – markera rutan "EU-/ECO-förklaring" och välj produktgrupp, serie och storlek.

Kompakta VEX/CX-aggregat:
VEX100, VEX200, VEX300 och CX300C
Ekodesigndata för ventilationsaggregat kan laddas ner från vårt nerladdningscenter – markera rutan "EU-/ECO-intyg" och välj produktgrupp, serie och storlek.

Modulaggregat:
VEX4000, VEX5000
Ekodesigndata för modulaggregat kommer att ingå som en del av produktkonfigurationen – utfört i EXselectPRO


Uppdatering:

Sidorna om Ekodesign kommer att uppdateras löpande med ny information om Ekodesigndirektivets krav och förordningar.


KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här