Institute

EXHAUSTO Institute är ett kunskaps- och know-how center, som syftar till att stödja och följa forskningen inom området ventilation och inomhusklimat. Det för också in forskningresultat i EXHAUSTO produkter och vårt tänkande till förmån för dig och mig.

Vi kommunicerar främst samlad kunskap genom de dokument som finns samlade här på institutets egen webbplats. Ofta är dessa artiklar som redan har publicerats i facktidskrifter.

EXHAUSTO Institute löser olika uppgifter

Institutet samarbetar med:

Institutet är sponsor för:

Inomhusklimatforskningen på DTU – Danmarks Tekniske Universitet, ICIEE (International Center for Indoor Environment and Energy)

Institutet samarbetar med:

Inomhusklimatforskning på AAU – Aalborg Universitet, avdelningen för Architectural Engineering

Syftet med sponsringen och samarbetet är att kunna följa inomhusklimatforskningen på nära håll, samt att på så sätt kunna bidra till att förbättra människors hälsa och välmående.

Konferenser och ventilationsdag

EXHAUSTO Institute deltar regelbundet i olika konferenser om ventilation och inomhusklimat, dels för att följa utvecklingen och dels för dela med sig av kunskaper till forsningen. Oftast utarbetas referat och i vissa fall artiklar om innehåll och nya idéer från konferenserna.

EXHAUSTO Institute arrangerar EXHAUSTO-ventilationsdagen för hela ventilationsbranschen en gång om året för kunder och samarbetspartners i Danmark. Här är vanligtvis inlägg från forskarvärlden, om lagstiftningen samt nya upptäckter inom ventilation och inomhusklimat.

Det är vårt mål att dela med oss av kunskaper om ventilation av hög kvalitet och låg energiförbrukning.

Forskningsprojekt

EXHAUSTO Institute deltar i forskningsprojekt, i första hand inom områdena inomhusklimat, värmeåtervinning, energi, med mera och önskar på så sätt samarbeta med en rad organisationer och forskningscentra såväl i regionalt som internationellt. EXHAUSTO Institute är dessutom medlem i Centerkomiteen vid ICIEE/DTU och kan därmed följa forskningen här på närmaste håll.

Lagstiftning, normer och standarder

EXHAUSTO Institute deltar i flera sammanhang kring utarbetandet av lagar och normer/standarder. 

Europeisk norm för bostadsventilationssystem i arbetsgruppen CEN TC156/WG2. Här sker arbetet tillsammans med andra producenter och intressegrupper för normen och omfattar allt som har med ventilation av bostäder att göra, häribland hela serien av normer med nummer EN13 141 del 1 till 10.

Eurovent, certifiering av värmeåtervinningsaggregat,  där vi deltar i arbetet och bidrar till gemensamma bidrag till EU-kommissionen om de överordnade reglerna inom detta område.

Läs mer om Eurovent-certifieringen här.

Læs mer om Eurovent här.

 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här