Jobb

Blivande medarbetare? 

EXHAUSTOs utveckling bygger på starka värderingar och en stark kultur. Vi vill vara ett attraktivt företag som kan attrahera, motivera och utveckla duktiga och engagerade medarbetare.

Vi har en bra och öppen dialog på alla nivåer i organisationen och vi arbetar målinriktat på att säkerställa en hög kompetensnivå i enlighet med företagets strategiska inriktning. Vi lägger vikt på att alla medarbetare har möjlighet att påverka den egna jobbsituationen, för vi tror på att detta ger de bästa förutsättningarna för innovation. 

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här