VEX4000 – många kombinations- och användningsmöjligheter

Vårt modulaggregat VEX4000 kan sättas samman så att det täcker alla behov av ventilationslösningar. Se exempel nedan.


Kontakta vår försäljningsavdelning, så hjälper de dig med att konfigurera den optimala lösningen för ditt aktuella projekt. Exempel 1 – lämpligt för skolor, institutioner och kontor
 
Learning_450x250

VEX4030 

Aggregatet som visas är ett VEX4000 med rotorvärmeväxlare och inbyggd värmebatteri, men kan även konfigureras med kanalmonterad eftervärmingsbatteri.


Exempel 2 – lämpligt för butiker med överskottsvärme från kylkompressorer

slagtet - køledisk
RD13703 Example 2

Denna inomhusanläggning har rotorvärmeväxlare med tillhörande värmeåtervinningsbatteri. Det speciella med den här konfigurationen är det specialtillverkade värmeåtervinningsbatteri (HWR), som kan användas om affärens kylanläggning har anslutits till en värmeåtervinningsanläggning för vatten.


Exempel 3 – lämpligt för kontor och liknande med behov av kylning under sommarhalvåret

Working glade medarbejdere

VEX4030

Detta aggregat har rotor, integrerat DX-kylsystem samt tomsektioner med ljus före och efter rotorvärmeväxlarsektionen för inspektion av kylbatterierna. Aggregatet är dessutom utrustat med ett värmebatteri. Denna konfiguration används vanligtvis till kontor och liknande med behov av kylning under sommarhalvåret.

 Den visade konfigurationen kan även beställas som utomhusaggregat. Då flyttas spjällen in i fläktsektionen, vilket innebär att denna sektion blir längre. Tom- och värmesektion kommer att ha full aggregathöjd.


Exempel 4 – lämpligt för stormarknader, idrottshallar och industribyggnader

people spinning in the gym

 
VEX4030 

Den visade konfigurationen har rotorvärmeväxlare och separat integrerad DX-kylning med tomsektioner före och efter rotorvärmeväxlaren för inspektion och rengöring. Bilden visar även en cirkulationssektion, som kan användas om man vill spara på värmekostnaderna genom att låta en del av frånluften cirkulera till tilluften och därmed spara in på uppvärmningen av uteluften. Aggregatet har dessutom konfigurerats med ett speciellt värmeåtervinningsbatteri och ett vanligt eftervärmningsbatteri.

Denna konfiguration är lämplig till en större stormarknad, en idrottshall eller en industribyggnad med ett värmeöverskott på dagen och uppvärmningsbehov på natten, då luftkvaliteten i lokalerna inte behöver ligga på samma nivå som på dagen.

Det visade aggregatet kan även fås för montering utomhus, dock kommer spjällen att vara monterade invändigt i fläktsektionen, vilket ökar längden på aggregatet och värmesektionen kommer att ha full aggregathöjd.

Läs mer om VEX4000 här

Du kan även få tillgång till EXselectPRO och själv konfigurera din VEX4000

 

 

 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se