Servicetips till boende och andra dagliga användare

Inomhusklimatet är ofta en omedveten upplevelse. Oftast tänker man inte på inomhusklimatet förrän luften är dålig, rummet är dammig, bullernivån är hög, osv.

Mand ved bordventilator

Finns det egentligen någon ventilation här?

Den här frågan kan vara bra att ställa till den byggnadsansvarige när du märker ett dåligt inomhusklimat – i bostaden, på skolan eller på jobbet. Kanske finns det inte någon ventilation installerad eller kanske det befintliga ventilationssystemet är otillräckligt eller dåligt underhållet.

Bostaden

I bostaden finns det behov av ventilation, bland annat så att man kan få ut fukt från bad och matlagning.

På skolan eller arbetsplatsen

På arbetsplatsen, i skolan och på andra institutioner där många är samlade finns det behov av ventilation, både för att hålla nere temperaturen och för att säkerställa en god luftkvalitet med ett lågt CO2-innehåll.

Om luftkvaliteten är dålig kan det orsaka trötthet och huvudvärk. Vid undersökningar har man kommit fram till att såväl inlärning som arbetseffektivitet försämras vid för höga CO2-nivåer, så det finns anledning att hålla koll på CO2-nivån.

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här