Servicetips

Rekommendation

Se till att service och inspektion regelbundet utförs på VEX-aggregatet. Det säkrar optimal drift. T.ex. kan bristande byte av filter eller annan bristande rengöring öka energiförbrukningen för VEX-aggregatet samt minska värmeväxlarens verkningsgrad. 

EXHAUSTO rekommenderar att ni tecknar ett serviceavtal med en serviceorganisation. Därmed kan ni säkerställa att ventilationsanläggningen fortsättningsvis kan uppfylla de angivna/beräknade värdena för kapacitet och energiförbrukning – även på lång sikt.

Serviceintervall:

Nedan anges hur och hur ofta underhåll ska utföras på VEX-aggregatet:

Underhåll av VEX200

Underhåll av VEX320C/330C 

Underhåll av VEX330H

Underhåll av VEX340H

Underhåll av VEX350H/360H

 

Photo for VEX370 film

VEX370

Se hur de sex motströmsväxlarna (i VEX370) demonteras och återmonteras igen

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här