Servicetips

Rekommendation

Se till att service och inspektion regelbundet utförs på VEX-aggregatet. Det säkrar optimal drift. T.ex. kan bristande byte av filter eller annan bristande rengöring öka energiförbrukningen för VEX-aggregatet samt minska värmeväxlarens verkningsgrad. 

EXHAUSTO rekommenderar att ni tecknar ett serviceavtal med en serviceorganisation. Därmed kan ni säkerställa att ventilationsanläggningen fortsättningsvis kan uppfylla de angivna/beräknade värdena för kapacitet och energiförbrukning – även på lång sikt.

Serviceintervall:

Nedan anges hur och hur ofta underhåll ska utföras på VEX-aggregatet:

Underhåll av VEX200

Underhåll av VEX320C/330C 

Underhåll av VEX330H

Underhåll av VEX340H

Underhåll av VEX350H/360H

 

VEX370
Se hur de sex motströmsväxlarna (i VEX370) demonteras och återmonteras igen

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här