Felanmälan för eventuell garantianspråk

EXHAUSTO utvecklar och tillverkar produkter och system för komfortventilation. Målsättningen är att vara en av de absolut ledande inom området med fokus på hög produktkvalitet.  Om nu den levererade produkten inte lever upp till Era och våra höga ställda kvalitetskrav omfattas produkten av garanti enligt leveransbestämmelser NL09 med tillägget VU13. 

Vi lämnar generellt 30 månaders garanti från leveransdatum.

Observera att er garanti kan komma att inskränkas om något av nedanstående exempel föreligger.

  • Felaktigt handhavande
  • Bristande underhåll
  • Andra felaktigheter i ventilationssystemet

Vårt ansvar omfattar exempelvis inte:

  • Fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av produkten.
  • Fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer.
  • Normal förslitning eller försämring

Formulär för reklamation

Reklamation gör du enklast via detta webformulär.

Observera att det åligger kunden att göra en relevant felsökning. Visar det sig att produkten inte är behäftad med ett fel så flyttas alla kostnader för hanteringen över på köparen.

*
Ordernummer/Fakturanummer från EXHAUSTO + för JM P:nummer
*
tex. FF01 / LB01
*
*
*
*
Namn och telefonnummer
*
Se faktura
*
Se faktura
*
*
*

EXHAUSTO AB

Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel: +46 (0)10-211 7100E-mail:

Policy angående cookies

På EXHAUSTOs webbplats använder vi cookies för webbanalyser och statistik. Detta ger oss information om hur webbplatsen används så att vi
alltid kan ge dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats. Läs mer om EXHAUSTOs användning av cookies här.

Om du accepterar vår användning av cookies så stänger du meddelandet genom att klicka på "Jag accepterar"
 
Policy angående cookies