Felanmälan för eventuell garantianspråk

EXHAUSTO utvecklar och tillverkar produkter och system för komfortventilation. Målsättningen är att vara en av de absolut ledande inom området med fokus på hög produktkvalitet.  Om nu den levererade produkten inte lever upp till Era och våra höga ställda kvalitetskrav omfattas produkten av garanti enligt leveransbestämmelser NL09 med tillägget VU13. 

Vi lämnar generellt 30 månaders garanti från leveransdatum.

Observera att er garanti kan komma att inskränkas om något av nedanstående exempel föreligger.

  • Felaktigt handhavande
  • Bristande underhåll
  • Andra felaktigheter i ventilationssystemet

Vårt ansvar omfattar exempelvis inte:

  • Fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av produkten.
  • Fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer.
  • Normal förslitning eller försämring

Formulär för reklamation

Reklamation gör du enklast via detta webformulär.

Observera att det åligger kunden att göra en relevant felsökning. Visar det sig att produkten inte är behäftad med ett fel så flyttas alla kostnader för hanteringen över på köparen.

*
*
*
Ordernummer/Fakturanummer från EXHAUSTO + för JM P:nummer
*
tex. FF01 / LB01
*
*
*
*
Namn och telefonnummer
*
Se faktura
*
Se faktura
*
*
*
Samtycke:
*

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här