VAV - Variabelt luftflöde

VAV ger möjlighet att styra luftflödet i två steg i varje zon.

Här kan man styra ventilationen efter när de olika lokalerna används, dock inte beroende efter hur mycket de belastas har under den tiden.

VAV

VAV används normalt när:

– Lokaler används periodvis
– Det är liten variation i personbelastningen
– Det är liten variation i värmebelastningen

Exempel: Kontor för en person, möteslokaler, utställningslokaler.

Egenskaper Fördelar Nackdelar
Tids- och veckoschema styr start och avstängning av basventilationen

Kontakt eller rörelsesensor ökar ventilationen i de enskilda rummen

En regulator håller konstant tryck i kanalsystemet, så att luftflödet fördelas korrekt.
Endast ventilation av de lokaler som används Samma luftflöde i lokalen oavsett antalet personer

Uppdatering av veckoschema genom att ändra användningsmönster

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här