DCV

DCV medger steglös inställning av luftmängden för varje enskild zon.

Förutom att man kan styra ventilationen i de enskilda lokalerna beroende på när de används, kan man även styra luftflödet beroende på belastningen med hjälp av CO2- och temperaturmätningar.

DCV

 DCV används normalt när:

– Lokaler som används i perioder
– Stor variation i personbelastningen
– Stor variation i värmebelastningen

Exempel: Kontor i söderläge, kontorslandskap, möteslokaler, matsal/kök.

Egenskaper Fördelar Nackdelar

Tids- och veckoschema styr start och avstängning av basventilationen

CO2- och temperatursensor ökar gradvis ventilationen i de enskilda rummen i takt med att belastningen ökar

En regulator håller konstant tryck i kanalerna så att luftflödet fördelas korrekt

– Ventilationen följer belastningen i lokalerna

Helautomatisk reglering

Kräver mindre uppdatering av veckoschema

Stor energibesparing

Dyrare installation

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här