Styrningsprinciper

CAV, VAV och DCV, tre principer för styrning av luftflödet

Erfarenhet och undersökningar av kontor visar att det genomsnittliga luftflödet som det finns behov för är något lägre än det dimensionerade luftflödet.

Ofta är en del av personalen antingen på möten, på kurs, är lediga eller sjuka. Det kan t.ex. vara möteslokaler som inte används hela tiden så ventilationsbehovet kan variera mycket.

Därför är behovsstyrning av ventilationen nödvändig för att undvika onödigt energislöseri.

Styrningsprinciper

Behovsstyrning är ett intelligent sätt att spara in på energiförbrukningen för ventilation.

Genom att minska luftflödet när det inte finns några personer i byggnaden/lokalen eller genom att anpassa luftflödet efter belastningen sparar man energi för uppvärmning av uteluft samtidigt som elförbrukningen för drift av fläktarna minskas.

Man arbetar med tre olika styrningsprinciper, som kan användas var för sig eller i kombination i ett ventilationssystem:

– CAV – Konstant luftflöde
– VAV – Variabelt luftflöde
– DCV – Behovsstyrt luftflöde

Nedanstående graf visar energiförbrukningen för varje enskild styrningsprincip (el och värme).

 

Styringsprincipper graf

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här